Alutile fasadeplater - en liten kostnad for en stor oppgradering!

Dato: 5 Mai 2021

En utvendig renovering øker verdien på boligene mer enn hva selve investeringen koster

Vi har de siste årene levert mangfoldige tusen kvadratmeter til renoveringer av borettslag, og ettersom utgiftene ved en slik renovering fordeles mellom andelshaverne i borettslaget – blir kostnaden lav per enhet. I dette prosjektet gir renoveringen en økt kostnad på 375kr i måneden per enhet. Det er en liten kostnad for en stor endring. Endringen er også med på å øke markedsprisen på hver enhet i borettslaget.

Det er styret i et borettslag som er ansvarlig for at det utføres vedlikehold av bygningsmassen. Det er økonomisk fordelaktig å vedlikeholde bygningene løpende og holde byggets normalnivå. Noen ganger vil det være nødvendig å foreta større arbeider, slik at vedlikeholdsansvaret ivaretas. En utvendig renovering som på dette prosjektet øker verdien på leilighetene mer enn selve investeringen koster.

Fordelene ved å renovere:

  • Økt verdi
  • Høyere pris og leieinntekter
  • Lavere strømutgifter ved etterisolering
  • Rimeligere enn å bygge nytt
  • Økt levetid
  • Enklere renhold

Les mer om prosjektet
Les mer om renovering av eksisterende bygg