Klimaavtrykk i byggebransjen

Dato: 6 Okt 2021

Treplanting er den mest effektive og rimeligste måten å fange CO2 på. Alutile er allerede i gang med CO2-fangst og kompenserer vårt avtrykk ved treplanting gjennom et godkjent og sporbart system hos TREFADDER.

Et pågående problem i byggebransjen er klimaendringer og hvordan vi kan bygge mest mulig klimaeffektivt. Alle typer materialer har en form for CO2 avtrykk, noen mer enn andre. Og selv om det settes krav til materialbruk gjennom BREEAM, skal det mye til for at prosjekter blir klimanøytrale.

Vårt mål er å gjøre våre ansatte, produkter og leveranser 100 % klimanøytrale.

● På kort sikt skal Alutile CO2-kompensere for 10 % av alt salg. Dette ble innført fra og med 1. august 2021.

● Innen 2025 skal 100 % av våre salg CO2-kompenseres.

Vi kan også tilby å gjøre hele prosjektet CO2 nøytralt/positivt ved hjelp fra Trefadder som lager karbonregnskap.

Les mer på vår miljøside.