Vi holder hjulene i gang

Dato: 25 Mai 2020

Effektiv lyddemping i alle typer bygg

Himlingssystem, opplimte absorbenter, kontorinnredning og spesialløsninger?

Vi tilbyr løsninger og produkter for de fleste type utfordringer og bygg. Til proff, bedrift – og privatmarkedet.

Vi har kompetansen og produktene som skaper et godt og effektivt akustisk miljø.

Kontakt oss på telefon 902 38 611 eller post@akustikksenter.no

«Vi hjelper deg med å identifisere og løse dine akustiske problemer for å gjøre hverdagen din bedre. Med profesjonelle verktøy og metoder måler, beregner, utvikler, samt leverer og installerer vi tilpassede løsninger av høy kvalitet. Her i Norsk Akustikksenter garanterer vi en positiv effekt.»

Eksempel på totalprosjekt - Storhall Karmøy
1500 m2 med effektiv lyddemping

Vi leverte og var involvert i hele prosessen; Akustikk lydmåling, beregning ift. gjeldende standard og forskrift. Anbefalte løsning og egenproduserte absorbenter av høyeste kvalitet samt montasje. Akustikk lydmåling ble gjort underveis og selvsagt etter montasje og kontroll. Vi har med glede overlevert et prosjekt som innfrir gjeldende forskrift for lyd og er en fryd å oppholde seg i.
Vi er kanskje Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for eksakt måling og kartlegging frem til gjennomført og kontrollmålt løsning.

 

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, fra A til Å.

I hverdagen tenker du kanskje ikke over at problemer med støy enkelt kan gjøres noe med.

Er utfordringen:

  • Trinnlyd mellom etasjer
  • Lyd mellom rom, kalt lydgjennomgang (luft/lydisolasjon)
  • Høy, plagsom lyd i rommet
  • Mye etterklang, populært kalt ekko
  • trinnlyd mellom etasjer
  • Høy vedvarende støy i ett bygg som kommer fra ventilasjon/aircondition, maskiner, annet. Også kalt hvilestøy   eller infralyd
  • Generell lydregulering i bolig, næringsbygg og offentlige bygg
  • Å planlegge grunnleggende lydregulering i nybygg

 

Norsk Akustikksenter tilbyr lydregulerende løsninger som skaper et godt og effektivt akustisk miljø iht. regulativet Norsk Standard.

Grunnmuren for å få et optimalt resultat av lydreguleringen er å foreta måling og beregning av akustikken i bygget. Vi er kanskje Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for måling og kartlegging, frem til gjennomført og kontrollmålt løsning.

Vi ser gjerne etter en totalløsning og tilbyr riktig produkt for ditt problem. Våre produkter er blant de aller beste på markedet og er utviklet for og tilpasset det nordiske markedet. Vi har produkter for de fleste typer bygg og lydmessige utfordringer, og kan levere spesialprodukter i tilpassede størrelser, former og farger. Vårt fokus er høyest mulig kvalitet på våre produkter og tjenester.

Støy er et problem for mange og flere og flere oppdager viktigheten av lavt støynivå og god akustikk, både hjemme, på jobb og hvor vi ellers tilbringer tid. Generelt er samfunnet mer og mer opptatt av godt innemiljø og dermed god akustikk. Dette henger sammen med at andelen av personer med hørselsproblemer er økende i alle aldersgrupper.

Kvalitetsprodukter
Våre produkter er utviklet for og tilpasset til det Nordiske markedet over flere år. Våre absorbenter er høyverdige og i hovedsak klassifisert som klasse A. Alle våre absorbenter er laboratorietestet og CE godkjente og datablad kan lastes ned for alle produkter på hjemmesiden.

Vi ser gjerne etter en totalløsning og tilbyr riktig produkt for ditt problem. Vi har utviklet produkter for de fleste typer bygg og lydmessige utfordringer. Absorbentene har en kjerne av komprimert glassull med akustikk duk på overflaten og kan fås med forskjellig overflatestruktur. De finnes i ulike mål og standardfarger. Vår produksjon kan levere spesialprodukter, spesialmål, størrelser, former og farger. Til vanlig systemhimling bestiller du vårt T-system av beste kvalitet til en meget god pris. http://www.akustikksenter.no/butikk/

Trykk på absorbenter for et annet visuelt uttrykk tilbyr vi også. Det gjør at du kan lage flotte installasjoner, kollasjer eller enkeltbilder og samtidig få optimal lyddemping i rommet. http://www.akustikksenter.no/butikk/lyddempende-produkter/lyddemping-med-dekor/