Vellykket branntest av Structural Glazing Curtain Wall system

Dato: 8 Mai 2023

Vetrotech og Vida International har i samarbeid med DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gjennomført branntest med CONTRAFLAM30 i systemet VidaFlam.

VidaFlam er et av de første Structural Glazing fasadesystemer på markedet. Branntestet fra begge sider og klassifisert i henhold til EN1364-3 og EN13501-2.

Structural Glazing kjennetegnes ved en profilløs utvendig overflate hvor glassene tettes og fastholdes av en silikonfuge slik at fasaden fremstår med ett glatt og ensartet uttrykk.

VidaFlam er testet med vår CONTRAFLAM30 CLIMATOP og gir derfor best mulig u-verdi innenfor 3- lags glass. Grundig planlegging samt testens gode resultater har ytterligere resultert i et bredt bruksområde innenfor blant annet design, energi- og lydoptimering, samt sikring opp til P5A iht. EN356 - som vi i Vetrotech kaller mulitfunksjonalitet.

Kasper Rügge, Sales Area Technician uttaler: Samarbeidet med Vida International har vært både spennende og lærerikt. Grunnet prosjektets kompleksitet og kravet til system og glass har det vært en del utfordringer på veien mot ett sikkert, funksjonelt og holdbart system. Blant annet betydde den innovative festemetoden av glasset at vi besluttet å utføre en 3- ukers intern kvalitetstest for å sikre at glassets termiske kvaliteter ble opprettholdt.

Alle utfordringer er blitt løst og håndtert professjonelt i tett samarbeide med Vida International.

Nå er det endelig kommet et brannklassifisert Structural Glazing Curtain Wall- system på markedet som ikke fordyres av komplekse glassoppbygninger.

Vi håper suksessen med dette systemet bidrar til fortsatt positiv utvikling av bruk av utelukkende testede og godkjente systemer.

Brannbeskyttende glass brukt til testen:

Vetrotechs produktsortiment er fleksibelt så det ønskede uttrykk imøtekommes for både renovering og nybygg.