Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3

Nybygg av samferdsel i Bærum. Selve byggingen startet August 2023 med en beregnet byggeperiode på 50 måneder til en anslått kostnad på 1,4 mrd nok.

Byggherre er Oslo kommune Fornebubanen . Prosjektet utføres i form av utførende entreprise og Veidekke Entreprenør AS som ble valgt som hovedentreprenør.,. Elkonsulenten var COWI AS.

Involverte bedrift

Aneo Build

I denne delen av Fornebubanen leverer vi lade- og energiløsninger til Veidekke Norge. Rental Group står for leveranse av de elektriske maskinene. Disse maskinene transporterer masser ut av tunnelene og støtter samtidig målet om en mer utslippsfri anleggsplass. Som du ser på bildene er ikke dette småmaskiner.

Store maskiner krever også mye energi og kraftige ladeløsninger. Vi har installert to mobile lynladere, som til sammen kan levere 600 kW i effekt. Målet er at maskinene skal få rask og effektiv lynlading i lunsjpausen, slik at lading ikke skal gå utover driftstiden. Vi har en dedikert prosjektleder i prosjektet som drifter og monitorerer alt som har med lading og energi å gjøre!


Hoved-/Generalentreprenør
Veidekke Entreprenør AS
RI Bygg/Anl.tekn.reg.pla
Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten
RI Bygg/Anl.tekn.reg.pla
Ruter AS
RI Elektroteknikk
COWI AS
RI Elektroteknikk
Multiconsult Norge AS
RI Grunn
COWI AS
RI Grunn
Multiconsult Norge AS
RIB Anlegg
COWI AS
RIB Anlegg
Multiconsult Norge AS
Tiltakshaver
Oslo kommune Fornebubanen

Produktkoblinger

Ladetårn

I denne delen av Fornebubanen leverer vi lade- ...


Prosjektdata

Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Tunnel Skøyen - Majorstuen, entreprise K1B
Fornebubanen
Fornebu
Bærum
Akershus
Verdi(Milj.):
1,4 Mrd nok
Entr.form:
Utførende entreprise
Byggestart:
august 2023
Ferdig:
Kvartal 3 2027
Byggetid:
50 Måneder
Opprettet:
2015
Ble oppdatert:
2023-06-28

Relaterte prosjekt

D18 Kronstadtunnelen

D18 Kronstadtunnelen

Rehab | Bergen | 314 Mnok

Rehab av samferdsel i Bergen. Selve byggingen startet Juni 2021 til en anslåt...


Leskur og sykkelparkering ved ny riksvei

Leskur og sykkelparkering ved ny riksvei

Nybygg | Løten | 5,5 Mrd nok

Nybygg av samferdsel i Løten. Selve byggingen startet Juni 2018 med en beregn...


Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms

Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms

Nybygg | Sortland | 20 Mrd nok

Nybygg av samferdsel i Sortland. Selve byggingen startet mai 2023 med en bere...