Trykkluftløsninger gjort enkelt, trygt og økonomisk

Dato: 15 Mai 2024

NTT AS har siden slutten av 1950-tallet levert kompressorer og trykkluftanlegg til de fleste typer virksomheter og brukere av trykkluft. Moderne og energibesparende løsninger er med på å sikre at våre kunder får tilgang på noe av markedets laveste livssykluskostnader.

Skreddersydde trykkluftanlegg

Et trykkluftanlegg kan skreddersys slik at det passer nettopp det trykkluftbehov som passer din virksomhet. Våre produkter er produsert av verdens største produsent av kompressor- og trykkluftløsninger. Det borger for kvalitet, kunnskap og masse erfaring som er baket inn i produktene som tilbys.

Skreddersøm og lokal tilpasning er viktig, ikke bare når det gjelder valg av riktig kompressorløsning men også når det gjelder distribusjonsnett og ikke minst etterbehandling av trykkluften før den kommer fram til brukerstedet. Et moderne trykkluftanlegg ønsker man ofte kan overvåkes og eventuelt kobles opp mot et overvåkningssystem. Flere av våre modeller er klargjort for dette.

Serviceavtale

Når man har investert i et trykkluftanlegg så ønsker man at dette skal vedlikeholdes og passes på iht anbefalingene. Våre serviceavtaler ivaretar dette ettersynet og lar det bli en utfyllende del av virksomhetens HMS/KS-systemer.

Landsdekkende leverandør

Som komplett landsdekkende leverandør av trykkluftprodukter er vi behjelpelige med: dimensjonering av trykkluftanlegg, planlegging av distribusjonsnett, levering av korrekt kvalitet, dokumentasjon sammen med opplæring og ettermarkedstjenester.

Rørsystem for trykkluft

Vi har med vårt unike Airnet system et enkelt rørsystem tilgjengelig for entreprenører, VVS-installatører som lar deg enkelt og trygt bygge et rørsystem for trykkluft. Eller om man ønsker det så kan vi bygge trykkluftanleggets distribusjonsnettverk etter på forhånd avtalte priser.

Enkelt men korrekt løsningsvalg

Vårt mål er at du som trykkluftbruker skal være trygg på at leveransen som selges inn er korrekt i forhold til behov, trykkluftkvalitet, vedlikeholdskostnader og livssykluskostnader. En korrekt og god trykkluftløsning begynner alltid med en god behovskartlegging kombinert med budsjettambisjoner og litt tanker om fremtidig utvikling. NTT AS hjelper deg med dette.

Kontakt oss

Vår erfaring med trykkluftløsninger kan gi deg tryggheten du trenger for at ditt valg blir riktig. Vi tar med alle relevante aspekter mhp drift og økonomi når vi foreslår vår løsning.