Taktile merkinger

Dato: 21 Sep 2022

Hver dag skjer det uhell som kunne vært unngått med bedre merking av trappeavsatser, rulletrapper og heiser. Riktig varsling og utforming er ekstremt viktig for å unngå ulykker. Vi har selvklebende oppmerksomhetsfelt og farefelt som enkelt limes fast.

Alle trapper på nye bygg med mer enn 1 boenhet har krav på seg til taktil merking.

Alle trapper i eksisterende bygg med mer enn 1 boenhet skal etter 2025 ha taktil merking.

Oppmerksomhetsfelt

  • Legges ved bruk av ledefelt/ledelinje og knutepunkt. Feltet består av tverrgående linjer eller følbare strukturendringer i underlaget. Det gir informasjon om at man nærmer seg viktige punkt langs gangbanen. Det kan være heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

Varselfelt/ Farefelt

  • Varselfelt skal varsle om farer, eksempelvis kryssende trafikk eller nivåforskjeller og trapper. Disse feltene utformes med taktile (følbare) kuler eller knotter på underlaget.

Vi har taktile merkinger som man ikke trenger noen form for ekspertise. Selvklebende som er enkel og rask å montere. Andre typer som trenger å skrus og sklisikring/merking av trappetrinn er også noe av det vi har.


Polyuretan flis i 60x60 cm med linjer

Polyuretan flis i 60x60 med knotter

Selvklebende knotter i polyurethan

Selvklebende nagler og striper på brett, enkel og presis montering.

Metaclou nagler i rustfritt stål som tåler ekstrem stor belastning, kan brukes både inne og ute

PVC trappeneser som markerer hvor trinnene starter. Anti skli og med visuell kontrast for øverste og nederste trinn

Referanseprosjekter MatteCompagniet AS

Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen

Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen

Nybygg | Ullensaker | 1 mrd. kr

Nybygg av sykehus i Ullensaker. Selve byggingen startet oktober 2015 med en b...

Munch Museet

Munch Museet

Nybygg | Oslo | 2,71 Mrd nok

Nybygg av studio/galleri som består av en bygning i Oslo på 13 etasjer. Selve...

Oslofjord Convention Center

Oslofjord Convention Center

Nybygg | Sandefjord | 1 Mrd nok

Nybygg av konferanselokaler tilsvarende 11 bygninger i Sandefjord. Selve bygg...