Sykehjem/Aldershjem Referanseprosjekter

Nesbru sykehjem

Nesbru sykehjem

Nybygg | Asker | 225 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Asker med 72 leiligh...


Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Nybygg | Røros | 243 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Røros. Selve bygging...


Åse bo- og aktivitetssenter

Åse bo- og aktivitetssenter

Rehab | Sandnes | 23 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem i Sandnes. Selve byggingen startet Juli 2019 med...

Åsen omsorgsenter, trinn 1

Åsen omsorgsenter, trinn 1

Tilbygg | Storfjord | 22-25 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Storfjord. Selve by...

Åskollen- HOD

Åskollen- HOD

Rehab | Drammen | 95 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem i Drammen på en etasje. Selve byggingen startet ...

Aurdal omsorgsboliger

Aurdal omsorgsboliger

Nybygg | Nord-Aurdal | 125 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem i Nord-Aurdal med 24 leiligheter. Selve bygging...

Bergheim demenssenter 69/220, 69/487, 69/488, 69/520 mfl

Bergheim demenssenter 69/220, 69/487, 69/488, 69/520 mfl

Nybygg | Halden | 250-300 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Halden med 96 leilig...

Bindal sykehjem

Bindal sykehjem

Rehab | Bindal | 133 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem tilsvarende 2 bygninger i Bindal. Selve bygginge...

Dyrøy sykehjem

Dyrøy sykehjem

Tilbygg | Dyrøy | 20-30 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem i Dyrøy med 8 leiligheter. Selve byggingen sta...

Eidfjord bygdaheim

Eidfjord bygdaheim

Nybygg | Eidfjord | 170 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem i Eidfjord. Selve byggingen startet August 2017...

Eltarvåg bofellesskap, del 2

Eltarvåg bofellesskap, del 2

Nybygg | Stavanger | 23 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Stavanger med 4 leil...

Frydenborgsenteret

Frydenborgsenteret

Tilbygg | Risør | 33,5 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem i Risør. Selve byggingen startet August 2020 m...

Grane helsetun

Grane helsetun

Nybygg | Grane | 200 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Grane med 32 leiligh...

Halsa sjukeheim

Halsa sjukeheim

Rehab | Heim | 60 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem i Heim. Selve byggingen startet oktober 2019 med...

Hogsnes sykehjem/helsehus

Hogsnes sykehjem/helsehus

Nybygg | Tønsberg | 550 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem i Tønsberg med 120 leiligheter på 2 etasjer. Se...

Hovlitunet

Hovlitunet

Nybygg | Søndre Land | 320 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Søndre Land med 42 l...

HRO Vadsø sykehjem

HRO Vadsø sykehjem

Nybygg | Vadsø | 85 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem i Vadsø. Selve byggingen startet September 2021...

Ibestad sykehjem

Ibestad sykehjem

Nybygg | Ibestad | 150 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Ibestad på 2 etasjer...

Kryllingheimen

Kryllingheimen

Rehab | Krødsherad | 55-60 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Krødsherad. Selve byg...

Lierrasta psykiatriboliger og aktivitetssenter

Lierrasta psykiatriboliger og aktivitetssenter

Nybygg | Kongsvinger | 50 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem tilsvarende 9 bygninger i Kongsvinger på 2 etas...

Lindeberg sykehjem

Lindeberg sykehjem

Nybygg | Oslo | 440 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem tilsvarende 2 bygninger i Oslo med 144 leilighe...


Midlertidige robustboliger

Midlertidige robustboliger

Nybygg | Lillestrøm | 40 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Lillestrøm med 11 le...

Nygård sykehjem

Nygård sykehjem

Tilbygg | Sandefjord | 300 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Sandefjord med 180 ...

Onsøyheimen sykehjem

Onsøyheimen sykehjem

Nybygg | Fredrikstad | 310 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Fredrikstad på 4 eta...

Østsiden Sykehjem, fase II

Østsiden Sykehjem, fase II

Tilbygg | Fredrikstad | 173 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Fredrikstad med 45 ...

Råkhaugen omsorgssenter

Råkhaugen omsorgssenter

Tilbygg | Molde | 70 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Molde på 2 etasjer....

Ramsvigtunet sykehjem

Ramsvigtunet sykehjem

Tilbygg | Stavanger | 165 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem i Stavanger med 29 leiligheter på 3 etasjer. S...

Rokilde omsorgssenter

Rokilde omsorgssenter

Nybygg | Kristiansund | 300 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Kristiansund med 38 ...

Rudsdalen 3, KAD-plasser

Rudsdalen 3, KAD-plasser

Rehab | Bærum | 25 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Bærum med 12 leilighe...

Sandsli sykehjem

Sandsli sykehjem

Nybygg | Bergen | 838 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Bergen med 150 leili...

Slettebakken Menighets Eldresenter

Slettebakken Menighets Eldresenter

Rehab | Bergen | 20-30 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Bergen. Selve bygging...

Solfallsveien brukertilpassede boliger for unge voksne

Solfallsveien brukertilpassede boliger for unge voksne

Nybygg | Ås | 26 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem i Ås med 7 leiligheter på 2 etasjer. Selve bygg...

Stadsbygd omsorgssenter

Stadsbygd omsorgssenter

Nybygg | Indre Fosen | 120 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Indre Fosen med 40 l...

Stella Maris

Stella Maris

Nybygg | Vestnes | 415 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem i Vestnes med 64 leiligheter. Selve byggingen s...

Stord sjukeheim

Stord sjukeheim

Tilbygg | Stord | 30 Mnok

Tilbygg av sykehjem/aldershjem i Stord på en etasje. Selve byggingen startet ...

Stord sjukeheim

Stord sjukeheim

Nybygg | Stord | 162 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Stord med 48 leiligh...

Storetveit sykehjem, oppgradering

Storetveit sykehjem, oppgradering

Rehab | Bergen | 25 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem i Bergen. Selve byggingen startet april 2021 med...

Støren bo- og dagsenter

Støren bo- og dagsenter

Rehab | Midtre Gauldal | 25 Mnok

Rehab av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Midtre Gauldal med 15...

Ulvik sjukeheim

Ulvik sjukeheim

Nybygg | Ulvik | 85 Mnok

Nybygg av sykehjem/aldershjem som består av en bygning i Ulvik på en etasje. ...