Automatisk spjeld (Blafrespjeld)

Automatisk spjeld (Blafrespjeld)

Automatisk spjeld (Blafrespjeld)

Automatisk spjeld (Blafrespjeld) kan benyttes for luftavkast, luftinntak, eller tilpasset dobbelt-virkende slik at luften går begge veier. Lameller åpnes og lukkes av luftstrømmen.

FDV
Produktark
Revit

Relaterte produkter

Vestland Ventilasjonsrist

Vestland Ventilasjonsrist

Vestland Ventilasjonsrist for luftinntak og avkast. Risten tilpasses og lever...

Vestland Rund Ventilasjonsrist

Vestland Rund Ventilasjonsrist

Vestland Rund Ventilasjonsrist for luftinntak og avkast. Risten tilpasses og ...

Vestland Stål Ventilasjonsrist

Vestland Stål Ventilasjonsrist

Vestland Stål Ventilasjonsrist produseres i rustfritt stål AISI 304, syrefast...


Nordvest Ventilasjonsrist

Nordvest Ventilasjonsrist

Nordvest Ventilasjonsrist for luftinntak og avkast. Risten er effektiv mot sl...