Støyskjermfundamenter og stolper

Dato: 15 Apr 2020

Koblingen mellom fundament og stolpe er patentert. Den er styrkeberegnet for en stolpeavstand på opptil 4 meter, skjermhøyde opptil 3,5 meter, vindhastighet på 26 meter pr sekund og for terrengkategori 2. Vi utfører også dimensjonering av fundamentet etter gitte opplysninger fra kunden.