Siedle Secure gir frihet og trygghet når løsningen planlegges helt fra starten

Dato: 10 Jun 2024

Siedle Secure gjør «Botilbud Bakken» i Aalborg, Danmark, til et høyteknologisk bygg med det absolutt høyeste sikkerhetsnivået man kan få innen anlegg for adgangskontroll. Med dette nøkkelfrie systemet har man full kontroll over hvem som har adgang til bygningen, boligene, medisinskapene, personalrommet, medisinrommet osv., og alt blir logget. Det er et fullt ut skalerbart system som ikke kan hackes, og hvor nøkkelbrikkene ikke kan kopieres.


Her bruker personalet beboerens nøkkelbrikke for å, sammen med beboeren, få adgang til beboerens bolig i døgninstitusjonen.

«Botilbud Bakken» i Aalborg er en nyoppført, moderne døgninstitusjon for beboere med nedsatt funksjonsevne. Med «Siedle Secure» nøkkelfritt anlegg for adgangskontroll har nybygget helt fra starten fått understreket og styrket stedets verdigrunnlag, funksjonalitet og sikkerhetsnivå for både beboerne, de pårørende og personalet.

Å leve et selvstendig og fritt liv
Et nøkkelfritt «Siedle Secure» anlegg for adgangskontroll bidrar til å gi beboere i døgninstitusjoner stor frihet, trygghet og komfort i livene sine, samt gode arbeidsbetingelser i hverdagen for personalet. Men ved bygging av nye pleiehjem, institusjoner og bosteder for personer med nedsatt funksjonsevne er det viktig at byggherre, arkitekt og rådgivere legger til rette for riktig løsning helt fra starten av. Det er nettopp det man har gjort på «Botilbud Bakken» i Aalborg.

Salgssjef Allan F. Mikkelsen forteller her om dette vellykkede prosjektet:

– Til dette botilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne har vår «Siedle Secure»-løsning bidratt til å skape verdi og realisere døgninstitusjonens grunnleggende idé – nemlig å skape sikre og funksjonelle rammer hvor hver enkelt beboer kan leve et selvstendig, fritt og individuelt liv, friksjonsfritt og trygt, med mulighet for å velge om man vil ta del i fellesskapet eller ikke, og hvor det er tilrettelagt for å gjøre personalets daglige gjøremål enklere å gjennomføre.

– Sammen med vår Siedle-Studio Partner har vi vært med fra prosjektets start, og vi har deltatt i prosjektering og design etter brukernes ønsker. Videre vil dette prosjektet bli brukt som erfarings- og referansegrunnlag når man er på jakt etter de beste løsningene for moderne og sikre pleiehjem, institusjoner og bosteder for personer med nedsatt funksjonsevne, fastslår Allan F. Mikkelsen. – Derfor vil vi gjerne vise hvordan vi har løst oppgaven her i «Botilbud Bakken».


Adgang til medisinrommet.

Alt fra dørtelefonanlegg til adgangskontroll
Siedle har, i samarbeid med den sertifiserte Siedle-Studio Partneren, Erik Fals A/S, levert løsningen til «Botilbud Bakken» i Aalborg, og teknologien omfatter de trådløse elektroniske langskiltene og elektroniske skaplåsene fra Simons Foss som er en integrert del av «Siedle Secure»-systemet.

– Den valgte løsningen har porttelefon utenfor, hvor man kan ringe på til den beboeren man vil besøke. Man har også mulighet for å trykke på en knapp som ringer opp personalet slik at de kan åpne hoveddøren. Personalet beveger seg hele tiden rundt omkring i bygningskomplekset, men de kan kontaktes via en app. Dermed kan de snakke med besøkende, og eventuelt slippe dem inn i bygningen.

– Beboerne selv, og pårørende med nøkkelbrikke, låser seg selv inn med nøkkelbrikken.

– Det installerte systemet er integrert i bygget, og gir sikker adgangskontroll og komfortabel fleksibilitet for beboerne, de pårørende og personalet, med et svært høyt sikkerhetsnivå, forklarer Salgssjef Allan F. Mikkelsen fra Siedle Nordic A/S.


Adgang for besøkende.

Komfortabelt, sikkert og brukervennlig
Siedle Secure er nett-tilkoblet sikkerhet som enkelt administreres av personalet på døgninstitusjonen. Her får man høy kvalitet og brukervennlighet for pengene, og det kreves ingen spesielle fagkunnskaper for å administrere eller bruke systemet.

– Hos Siedle Nordic lytter vi til brukernes ønsker og til byggherrenes krav og visjoner, påpeker Allan F. Mikkelsen. Produktet «Siedle Secure» sikrer enkel og nøkkelfri adgang, og tilbyr sikre systemer for adgangskontroll som kan skaleres etter behov. Det er et allsidig, fleksibelt og bekvemt system som er brukervennlig og svært funksjonelt i hverdagen.

– For å åpne en dør, holdes nøkkelbrikken mot lesefeltet. Dette fungerer funksjonssikkert og vedlikeholdsfritt, forteller Allan F. Mikkelsen. – Pleiepersonalets nøkkelbrikker gir adgang til alle boligene og til medisinskapene. Beboerens nøkkelbrikker gir kun adgang til egen bolig.

– Her er det snakk om en kombinasjon av online- og offline-enheter. Alle låser på medisinskapene er trådløse og offline, og det er kun personalet som har adgang til disse.

Allan F. Mikkelsen legger til: – Pleiepersonalet «kjøper» seg adgang til en beboers medisinskap for ett døgn av gangen ved å holde nøkkelbrikken opp mot en kablet online leser utenfor beboerens bolig. Dermed oppdateres nøkkelbrikken automatisk til å kunne åpne medisinskapet i de neste 24 timene. Retten til dette tildeles nøkkelbrikken. Det medfører at dersom en medarbeider skulle miste nøkkelbrikken sin ved et uhell, så vil den ikke virke etter de 24 timene, inntil brikken oppdateres på nytt. Hvis en medarbeider melder fra om at en nøkkelbrikke er mistet, går man naturligvis inn og fjerner nøkkelbrikken digitalt i systemet. Slik at den ikke lenger kan oppdateres. I loggen ser man alle handlinger som er utført.


Adgang til medisinskapet.

Om «Botilbud Bakken»
Den grunnleggende ideen i det nye botilbudet er at hver enkelt beboer skal kunne leve sitt eget liv. Det skal være mulig å velge om og når man vil ta del i fellesskapet eller ikke, på samme måte som vi har det i andre vanlige boligtyper. Det nye botilbudet blir et sted hvor man kan bo side om side, men likevel hver for seg. Beboerne, medarbeiderne og de pårørende har vært tett involvert i utviklingen av bygget som er på 3300 m2 og omfatter fellesarealer og 36 boliger på ca. 75 m2 hver. De fleste boligene administreres av Himmerland Boligforening, og de resterende boligene er midlertidige opplærings- og avlastningsboliger som disponeres av Aalborg Kommune.

Byggherre for prosjektet er Himmerlands Boligforening og Aalborg Kommune.

Bygget ligger i Aalborg Øst, ved siden av kulturhuset Trekanten, og er en erstatning for Syrenbakken i Nørresundby. Byggherrerådgiver er C.F.Møller A/S, og totalentreprenør er Arne Andersen, Vrå A/S.
Leverandør av adgangskontroll- og porttelefonanlegg er Siedle Studio Partner Erik Fals A/S.

Beboerne i «Botilbud Bakken» er personer med ervervet hjerneskade og andre nevrologiske lidelser.

Du kan få mer informasjon om virksomheten til, og produktene fra, Siedle på: www.siedle.no