Sensorplate til alle typer FlowStop

Dato: 24 Apr 2023

Sensorplate som egner seg godt til å legge under sokkel direkte på gulv.

2,5 meter kabel som lett legges på egnet sted.
Kobles til med jackplugg direkte i sensorer eller styringsbokser.
Når sensorplaten kommer i kontakt med vann så stenges tilkoblede ventiler for vann.
Størrelse 3,5 x 19cm