RAD X | radonsperre – Enkelt | Sikkert | Dokumentert

Dato: 21 Apr 2023

RAD X er en meget sterk og avansert membran med høy barriere mot radongass (klasse B/C).

Kun 0,3mm tykk, myk og elastisk, lett å legge
Den mest åpenbare fordelen med RAD X er at den er kun 0,3 mm og svært elastisk, noe som gjør den lett å jobbe med og enkel å forme, også ved lave temperaturer.

Høy barriere mot radongass
Membranen er gasstett for nesten alle typer gass som for eksempel radon, metan, oksygen og pentan.

Transparent for optimal kvalitetssikring på skjøter
RAD X er en av få på markedet som er transparent, noe som gjør at det er enkelt å sikre kvaliteten på skjøter og gjennomføringer