Overvåk taket med BLÜCHER® Drain Roof

Dato: 15 Feb 2021

BLÜCHER “Connected Roof” nivåsensor gir deg beskjed dersom vann bygger seg opp på taket for eksempel pga. et tett sluk.

Det får alvorlige konsekvenser dersom det blir stående vann på taket og det siver inn i takkonstruksjonen. Skader oppstår også ofte på hele bygget, inventar, elektronikk, varelager etc. Manglende ettersyn og vedlikehold gjør at skaden ikke dekkes av forsikringen, eller man får avkorting. Erfaring viser at ettersyn av tak ofte er mangelfull på grunn av vanskelig tilgang og sikkerhetsregler. Man kommer seg ofte ikke opp på taket før det er et problem og skade allerede har oppstått.

Aktiv takovervåking
BLÜCHER har utviklet “Connected Roof”, et system som kommuniserer en alarm hvis takavløpssystemet er blokkert. Systemet består av et antall nivåsensorer som sender et signal til tilkoblingsenheten. Herfra kan alarmen vises i et bygningsstyringssystem (BMS) via SMS eller e-post. Nivåsensorene er installert på taket ved hvert takavløp, og har en batterilevetid på mer enn 10 år.

Ved å kombinere data kan systemet oppdage stående vann i ett eller flere avløp, og service- / reparasjonspersonell kan tilkalles for å sjekke taket og forhindre at skader oppstår.

 BLÜCHER® Drain Roof sortimentet er enkelt å kombinere med BLÜCHER® EuroPipe rørsystem - som gir deg et trygt og komplett takavvanningssystem“.