Nail It Indoor

Dato: 11 Sep 2020

Det viser seg at det er mye tid å spare ved å montere vegger med spikerpistol i stedet for å skru. En tidsstudie gjennomført av en ekstern samarbeidspartner viser hvor mye man sparer ved montering av forskjellige typer vegger.

NAIL IT-systemet i kombinasjon med den stadig mer populære gipsplaten Ultraboard gir mer robuste vegger som også er skruefaste. Verktøy og spiker levert av Essve sørger for kvalitet og effektivitet i monteringsarbeidet.

I SAMARBEID MED ESSVE

Ettersom de beste produktene gir de beste resultatene har vi inngått et samarbeid med Essve. Spikerpistoler fra Essve holder høy kvalitet og foretrekkes av mange håndverkere.

Kraftig dykkertpistol for enkel og effektiv feste av innerveggsprofiler samt montasje av Ultraboard på profiler i system Nail It Indoor. Pistolen med den herdede ståldykkerten kan også anvendes til montasje av lister, lekter i underlag som Ultraboard, betong og tegl.

 

HVORFOR VELGE NAIL IT INDOOR

BEDRE ARBEIDSMILJØ

Systemet medfører en svært enkel montasje som gir bedre ergonomi for den som utfører jobben.

TIDSBESPARENDE

Montasjetiden ved bruk av dykkertpistol reduseres betraktelig sammenliknet med tradisjonell montasje med skruer.

ØKT LØNNSOMHET

Rask montasje gir økt effektivitet og gir store innsparinger per dag og ved større prosjekter.

REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Skjøting av gipsplater uavhengig av stender reduserer svinn. Dette utgjør over tid en stor forskjell for miljøet.


FLERE GRUNNER TIL Å VELGE NAIL IT INDOOR

  • Gir store innsparinger per dag og ved større prosjekter
  • Stenderavstand på c/c 600 mm
  • Bondfiller tar bort behov for sparkelremse
  • Ingen trapping i gipsplateskjøten
  • Bruk av spiker reduserer «sår» i overflaten på platen og gir mindre jobb med sparkling
  • Gulvlister, utforinger og liknende kan spikres direkte i Ultraboard platen

Les mer på: https://norgips.no/nail-it-indoor og husk å følg oss på Facebook og Instagram.