Mobile reoler kan redusere byggeindustriens fotavtrykk med 50 %

Dato: 25 Jan 2023

Bruynzeels smarte mobile lagringssystem kan redusere miljøfotavtrykket til bygninger med 50 %.

Ifølge FN¹ står bygninger for nesten 40% av de årlige karbondioksidutslippene i verden. Bruynzeels smarte mobile lagringssystem kan redusere miljøfotavtrykket til bygninger med 50%. Sammenlignet med nybygg (eller påbygg) kan dette føre til 90 prosent reduksjon i et byggs karbondioksidutslipp.

Bruynzeels systemer har de laveste CO2-nivåene i vår bransje. Bruynzeel, som er europeisk markedsleder innen plassbesparende lagringssystemer, er klimanøytral i sin egen virksomhet (Scope 1 og 2, Green House Gas-protokollen2). Dette er undersøkt og bekreftet av Deloitte. I tillegg har Bruynzeel forpliktet seg til å følge Science Based Targets (SBTi3)-initiativet for å oppnå "Net Zero" for Scope 1, 2 og 3 innen 2045. Det er Bruynzeels ambisjon som "the footprint reduction company" å ytterligere styrke sin posisjon som den mest bærekraftige produsenten i vår bransje i årene som kommer.

ALTERNATIV TIL NYBYGG
Når bedrifter, bibliotek og museer trenger mer plass, vurderer de ofte å utvide, utvide med nye bygg eller øke den eksterne lagerkapasiteten. Muligheten for å optimalisere eksisterende gulvareal blir ofte oversett. En bedre utnyttelse av eksisterende kvadratmeter kan gi store besparelser. På denne måten slipper du også å legge til unødvendige ekstrakostnader til oppvarming, kjøling, belysning og rengjøring av tilleggsarealer. I tillegg til besparelser på investeringer, ledetider for planlegging og byggetillatelser, byggematerialer og utfordringer i arbeidskapasitet, er karbonavtrykket som kan reduseres på denne måten over 20 år betydelig: opptil 90 %!

AMBISJONER FOR BÆREKRAFT
Bruynzeel ønsker alltid å gå foran og samarbeider gjerne med partnere og kunder for å realisere bærekraftsambisjoner og heve nivået. En nøkkelrolle for karbonnøytraliteten til Bruynzeels egen virksomhet (Scope 1 og 2) og SBTi3s "Net Zero"-mål for 2045 er at all energi som brukes i sin egen fabrikk i Nederland, genereres helt bærekraftig av et stort nederlandsk biogassprosjekt og via lokal sol- og vindenergi.

En viktig del av strategien er også anvendelsen av Bruynzeel GreenSteel®, som allerede gjør det mulig å gjøre Bruynzeels lagringssystemer stort sett karbon- og klimanøytrale. Bruynzeel samarbeider også med partnere i stålindustrien for å ta i bruk hydrogenprodusert stål så raskt som mulig. Inntil da har Bruynzeel som mål å forsyne minst 50 % av sin produksjon med Bruynzeel GreenSteel®, som for tiden er det mest bærekraftige stålet gjennom akkrediterte sertifikater.


Bruynzeel ønsker dermed å oppmuntre bedrifter og myndigheter til å inkludere mer ambisiøse og objektive bærekrafts kriterier i nye prosjektanskaffelser for å få til en reell endring. Bruynzeel stiller også stadig strengere krav til bærekraft til alle sine leverandører.

BETYDELIGE BESPARELSER INNEN ENERGI, VANN OG KJEMIKALIER

Bruynzeel er den eneste aktøren i vår bransje som bruker en spesiell produksjonsprosess med høy andel ikke-galvanisert og ikke-oljet materiale. Dette gir store besparelser når det gjelder bruk av energi, vann og kjemikalier i produksjonsprosessen. For tiden er 95 % av Bruynzeels totale stålforbruk allerede "ikke-galvanisert" og over 75 % ikke-oljet, noe som sparer mer enn 50% i karbonavtrykk sammenlignet med gjeldende standard i vår industri, og også i nærliggende industrier der stål brukes .

Kilde¹
Kilde²
Kilde3