JAMO-tek AS

Jamo-Tek AS har over 75 års erfaring med slokkesystemer samlet under samme tak.

Med utviklingen i bruken av teknisk utstyr følger også utviklingen av hvordan man beskytter et rom eller et objekt mot brann. Vi ser at utviklingen med å bruke et alternativ til den tradisjonelle sprinkleren blir mer og mer aktuelt for hvert

Les mer


Produkter JAMO-tek AS

Slokkegass

Slokkegass

Med utviklingen i bruken av teknisk utstyr følger også utviklingen av hvordan...


Skumanlegg

Skumanlegg

Bruk av skum som slokkemiddel er først og fremst forbundet med bekjempelse av...


Stat-X

Stat-X

Virkemåte Ved deteksjon av en brann kan Stat-X ® generatoren aktiveres manue...


Vanntåke

Vanntåke

Hva er egentlig vanntåke? Vanntåke er betegnelsen på en rekke slokkesystemer...


Overtrykksevakuering

Overtrykksevakuering

Effektiviteten av et gasslokkesystem avhenger av gasskonsentrasjonen av slokk...


Slokkesentraler

Slokkesentraler

DELTA SLOKKESENTRAL Delta slokkesentraler leveres i 1- eller 2-soners utføre...


2G- og 3G-nettet legges ned - hva har det å si for deg?

2G- og 3G-nettet legges ned - hva har det å si for deg?

Telenor har allerede begynt å legge ned 2G- og 3G-nettet. Samtidig skal 4G-ne...


Brannsentral - MxPro5

Brannsentral - MxPro5

MxPro 5 serien er resultatet av flere tiår med brannalarm- og oppdagelseserfa...


Nyheter JAMO-tek AS

Slokkeanlegg fra JAMO-tek

Slokkeanlegg fra JAMO-tek

Med utviklingen i bruken av teknisk utstyr følger også utviklingen av hvordan...

Slokkeanlegg fra JAMO-tek

Slokkeanlegg fra JAMO-tek

Med utviklingen i bruken av teknisk utstyr følger også utviklingen av hvordan...

Slokkeanlegg fra JAMO-tek

Slokkeanlegg fra JAMO-tek

Med utviklingen i bruken av teknisk utstyr følger også utviklingen av hvordan...