Gress Service 90

Gress Service 90 AS, til daglig GS90, ble startet i 1990.
 
Vi har tilhold i Åsa, 10 km sørøst for Hønefoss, herfra betjener vi våre kunder over hele landet. Grunnlaget var overtagelsen av S/48 AS, som på daværende tidspunkt ønsket å trekke seg ut av Norge.
 
Les mer


Produkter Gress Service 90

Sprøytesåing / Gressetablering

Sprøytesåing / Gressetablering

Gress Service 90 AS har utført gressetablering siden overtagelsen av S/48 i 1...


Nyheter Gress Service 90

Sprøytesåing og overgjødsling av alle typer arealer!

Sprøytesåing og overgjødsling av alle typer arealer!

Fleksibel og effektiv metode for etablering av gress, også på vanskelig tilgj...

Sprøytesåing og overgjødsling av alle typer arealer!

Sprøytesåing og overgjødsling av alle typer arealer!

Fleksibel og effektiv metode for etablering av gress, også på vanskelig tilgj...

Sprøytesåing og overgjødsling av alle typer arealer!

Sprøytesåing og overgjødsling av alle typer arealer!

Fleksibel og effektiv metode for etablering av gress, også på vanskelig tilgj...