Franklintorget, Fv. 356 (Grønn Lenke)

Rehab av fritidsbygg- og anlegg i Porsgrunn. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet byggeperiode på 18 måneder til en anslått kostnad på 30-40 mnok.

Byggherre er Vestfold og Telemark Fylkeskommune . Prosjektet utføres i form av utførende entreprise og Tveter & Lund AS som ble valgt som hovedentreprenør.

Eksempler på andre virksomheter, som har vært inblandet på prosjektet er Vestfold og Telemark Fylkeskommune som prosjektleder,. El-installasjonene håndteres av Tveter & Lund AS.

Involverte bedrift

Norfax AS

Franklintorget i Porsgrunn er et prosjekt i Bypakke Grenland, et samarbeid mellom kommunene i Grenland (Porsgrunn, Skien, Siljan), Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Formålet med torget var å skape et godt byrom å ferdes gjennom og oppholde seg i, som innbyr til opplevelser, opphold og lek for folk i alle aldre. Det er i tillegg tilrettelagt for torghandel og andre typearrangementer. Til glede for beboerne i Porsgrunn, men også for tilreisende. En av målsettingene var også å redusere gjennomgangstrafikken i Porsgrunn sentrum betydelig, og fungere som urbant knutepunkt. Det har vært lokalsamfunnet og kommunens ønske å opparbeide et torg på området helt siden 2005, og prosjektet på 25 dekar startet i 2021 og stod ferdig september 2022. Det som tidligere var en parkeringsplass er nå byttet ut med ulike sittesoner, trær, husker, plantebed samt et område med fontenedyser, i regi av landskapsarkitekt Feste Sør AS og LaLa Tøyen. Parkens grøntarealer vil vokse seg til med tiden, og bli frodigere og vakrere år for år.

Norfax har levert flere ulike produkter til dette spennende prosjektet:
- Bytaket Tempus med bærende konstruksjoner bygget i varmgalvanisert lakkert stål. Deksler mv. er i aluminium. Taket har gjennomsiktige takplater i polykarbonat for å slippe igjennom lys.
- Leskuret Moment på holdeplasser ved torget (Storgata og Skomværgata), med og uten sidevegger.
- Smartbenk Mini med wifi og lading basert på solcelledrift
- Papirkurven Siti
Anleggsgartner
Anleggsgartner Nordengen AS
Elektroinstallatør
Tveter & Lund AS
Grunnentreprenør
Tveter & Lund AS
Hoved-/Generalentreprenør
Tveter & Lund AS
Landskapsarkitekt
Feste Sør AS
Prosjektleder
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
RI Grunn
ViaNova Kristiansand AS
Rørlegger, vann og avløp
Tveter & Lund AS
Tiltakshaver
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Produktkoblinger

Leskur

Franklintorget i Porsgrunn er et prosjekt i Bypakke Grenland, et samarbeid mellom kommunene i Grenland (Porsgr ...


Prosjektdata

Ombygging av sentrumsområde i Porsgrunn
Franklintorget, Fv. 356 (Grønn Lenke)
Porsgrunn
Porsgrunn
Telemark
Verdi(Milj.):
30-40 Mnok
Entr.form:
Utførende entreprise
Byggestart:
mai 2021
Ferdig:
Høst 2022
Byggetid:
18 Måneder
Opprettet:
2017
Ble oppdatert:
2021-10-29

Relaterte prosjekt

Elvelangs GS-vei, Petersøya - Ringeriksgata

Elvelangs GS-vei, Petersøya - Ringeriksgata

Nybygg | Ringerike | 10 Mnok

Nybygg av fritidsbygg- og anlegg i Ringerike. Selve byggingen startet Januar ...


Lovund flerbrukshall

Lovund flerbrukshall

Nybygg | Lurøy | 45 mill. kr

Nybygg av fritidsbygg- og anlegg som består av en bygning i Lurøy på 2 etasje...


Operahuset i Oslo

Vestnes Sjøpromenade

Vestnes Sjøpromenade

Nybygg | Vestnes | 5-10 Mnok

Nybygg av fritidsbygg- og anlegg i Vestnes. Selve byggingen startet oktober 2...