Effektiv lyddemping i alle typer bygg – skjerpede krav til akustikken

Dato: 25 Okt 2019

Har dere problemer med akustikk og støy? Har dere tenkt å gjøre noe med det i 2019? Tiden er knapp frem til årsskiftet.

Himlingssystem, opplimte absorbenter, spesialløsninger?

Vi tilbyr løsninger og produkter for de fleste type utfordringer og bygg. Både til proff, bedrift – og privatmarkedet. Vi har kompetansen og kvalitetsprodukter som skaper et godt og effektivt akustisk miljø.

Oppdaterte krav til akustikk i bygninger

Juli 2019 kom det en oppdatert versjon av standarden NS8175 – Lyd i bygninger. Ny standard erstatter NS8175:2012.
Den oppdaterte standarden innebærer strengere krav og mer nyansering av en del krav i alle typer bygninger i Norge. Endringene er mange og i skjerpende retning. Merk at standarden fra 2012 fortsatt gjelder etter byggeteknisk forskrift, TEK 17.

Dette får konsekvenser for alle som:

 • Bygger nytt
 • Foretar bygningsmessige endringer
 • Foretar oppgraderinger
 • Har eksisterende problemer med akustikk m.fl.


Det blir med andre ord enda viktigere å gjøre de rette tiltakene med de rette midlene for å innfri kravene fremover. Akustikk er et eget fag og må behandles deretter separat fra andre byggfag.


Dvs. at en må kartlegge problemer og løsninger ved hjelp av de som har kompetanse til det.


Kontakt oss: post@akustikksenter.no eller 902 38 611 for pristilbud og hjelp til løsningsforslag.

Vi er kanskje Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for eksakt måling og kartlegging frem til gjennomført og kontrollmålt løsning.

 

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, fra A til Å.

I hverdagen tenker du kanskje ikke over at problemer med støy enkelt kan gjøres noe med.

Er utfordringen:

 • Trinnlyd mellom etasjer
 • Lyd mellom rom, kalt lydgjennomgang (luft/lydisolasjon)
 • Høy, plagsom lyd i rommet
 • Mye etterklang, populært kalt ekko
 • Høy vedvarende støy i ett bygg som kommer fra ventilasjon/aircondition, maskiner, annet. Også kalt hvilestøy   eller infralyd
 • Generell lydregulering i bolig, næringsbygg og offentlige bygg
 • Å planlegge grunnleggende lydregulering i nybygg

 

Norsk Akustikksenter tilbyr lydregulerende løsninger som skaper et godt og effektivt akustisk miljø iht. regulativet Norsk Standard.

Grunnmuren for å få et optimalt resultat av lydreguleringen er å foreta måling og beregning av akustikken i bygget. Vi er kanskje Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for måling og kartlegging, frem til gjennomført og kontrollmålt løsning.

Vi ser gjerne etter en totalløsning og tilbyr riktig produkt for ditt problem. Våre produkter er blant de aller beste på markedet og er utviklet for og tilpasset det nordiske markedet. Vi har produkter for de fleste typer bygg og lydmessige utfordringer, og kan levere spesialprodukter i tilpassede størrelser, former og farger. Vårt fokus er høyest mulig kvalitet på våre produkter og tjenester.

Støy er et problem for mange og flere og flere oppdager viktigheten av lavt støynivå og god akustikk, både hjemme, på jobb og hvor vi ellers tilbringer tid. Generelt er samfunnet mer og mer opptatt av godt innemiljø og dermed god akustikk. Dette henger sammen med at andelen av personer med hørselsproblemer er økende i alle aldersgrupper.

Kvalitetsprodukter
Våre produkter er utviklet for og tilpasset til det Nordiske markedet over flere år. Våre absorbenter er høyverdige og i hovedsak klassifisert som klasse A. Alle våre absorbenter er laboratorietestet og CE godkjente og datablad kan lastes ned for alle produkter på hjemmesiden.

Vi ser gjerne etter en totalløsning og tilbyr riktig produkt for ditt problem. Vi har utviklet produkter for de fleste typer bygg og lydmessige utfordringer. Absorbentene har en kjerne av komprimert glassull med akustikk duk på overflaten og kan fås med forskjellig overflatestruktur. De finnes i ulike mål og standardfarger. Vår produksjon kan levere spesialprodukter, spesialmål, størrelser, former og farger. Til vanlig systemhimling bestiller du vårt T-system av beste kvalitet til en meget god pris. http://www.akustikksenter.no/butikk/

Trykk på absorbenter for et annet visuelt uttrykk tilbyr vi også. Det gjør at du kan lage flotte installasjoner, kollasjer eller enkeltbilder og samtidig få optimal lyddemping i rommet. http://www.akustikksenter.no/butikk/lyddempende-produkter/lyddemping-med-dekor/