Demning Referanseprosjekter

Ås høydebasseng

Ås høydebasseng

Nybygg | Ås | 27 Mnok

Nybygg av demning i Ås. Selve byggingen startet november 2019 med en beregnet...

Dam Høgsvatnet

Dam Høgsvatnet

Rehab | Høyanger | 40-50 Mnok

Rehab av demning i Høyanger. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet...

Dam Kaldosvatnet

Dam Kaldosvatnet

Rehab | Høyanger | 40-50 Mnok

Rehab av demning i Høyanger. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet...

Dam Nedre Gruvlebotnvatnet

Dam Nedre Gruvlebotnvatnet

Rehab | Høyanger | 40-50 Mnok

Rehab av demning i Høyanger. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet...

Dam Norddalsvatnet

Dam Norddalsvatnet

Rehab | Sogndal | 40-50 Mnok

Rehab av demning i Sogndal. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet ...

Dam Øvre Gruvlebotnvatnet

Dam Øvre Gruvlebotnvatnet

Rehab | Høyanger | 40-50 Mnok

Rehab av demning i Høyanger. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet...

Dam Stølsvatnet

Dam Stølsvatnet

Rehab | Høyanger | 40-50 Mnok

Rehab av demning i Høyanger. Selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet...

Fjermestad Styringsbasseng II

Fjermestad Styringsbasseng II

Nybygg | Time | 40-60 Mnok

Nybygg av demning i Time. Selve byggingen startet Juli 2021 til en anslått ko...

Håland høydebasseng

Håland høydebasseng

Nybygg | Hå | 120 Mnok

Nybygg av demning som består av en bygning i Hå. Selve byggingen startet mai ...

Høydebasseng Lafteråsen

Høydebasseng Lafteråsen

Nybygg | Kongsberg | 20-30 Mnok

Nybygg av demning i Kongsberg. Selve byggingen startet april 2020 med en bere...

Langevatndam

Langevatndam

Rehab | Gjesdal | 70 Mnok

Rehab av demning i Gjesdal. Selve byggingen startet november 2019 med en bere...

Rødungen Nord

Rødungen Nord

Rehab | Nore og Uvdal | 116 Mnok

Rehab av demning i Nore og Uvdal. Selve byggingen startet april 2021 med en b...