Bygg for fremtiden? Bygg i betong

Dato: 10 Aug 2022

Hva er fordeler med prefabrikkerte betongelementer?

MILJØVENNLIG

Betong er et miljøvennlig byggemateriale med lang levetid som kan gjenbrukes. Prinsippet med prefab er minst mulig transport inn og ut fra anleggsplass og kortest mulig byggetid, dvs. belaste miljøet rundt anleggsplassen minst mulig.

SUNNE BYGG

Minimalt vedlikehold selv om elementer kan være utsatt for tøffe værforhold. Det kommer ingen avgasser fra betongen, det er ikke nødvendig og overflatebehandle, impregnere eller skifte ut komponenter som eksponeres for vær og vind.

HØY KVALITET

Produktkvalitet sikres med å bruke Norske standarder og stille høye krav på kvalitetssikrings rutiner som foregår inn i fabrikken. Vi utfører kontroll av råvarer, produsert betong, tegninger, produsert form, produsert element før flikk og til slutt siste kontroll før lasting på bil.

BRANNSIKKERT

Betongelementer hindrer brannspredning på effektivt måte. Dette gir beboerne høy sikkerhet og sikrer en kontrollert evakuering av bygget. Etter et branntilfelle er skadeomfanget lite, og man kan normalt innrede den utbrente leiligheten uten å måtte gjennomføre omfattende utskifting av bæresystem og omkringliggende leiligheter.

ENERGIEFFEKTIVT

Betongelementer er en termisk tung konstruksjon med god evne til å lagre energi. Absorbert varme på dagtid avgis på kveld og natt. Sommerstid vil den lavere nattetemperaturen minsker kjølebehovet på dagen. Ved riktig bruk av tunge materialer kan energiforbruket til kjøling reduseres inntil 25%, oppvarmingsbehovet kan reduseres inntil 6%.

ØKONOMISK

Prefabrikkerte elementer gir vesentlig kortere byggetid. Det betyr sparte finanskostnader i byggeperioden og ikke minst tidligere inntjeningsevne. Vinterkostnader reduseres maksimalt. Elementer kan produserer samtidig med grunn- og tomtearbeidene.