Bygging av dobbeltspor mellom Sandnes–Nærbø på Jærbanen

Nybygg av jernbanestasjon i Sandnes. Selve byggingen startet Januar 2027 med en beregnet byggeperiode på 36 måneder til en anslått kostnad på 200-300 mnok.

Byggherre er Bane NOR Bergen Trafikk - Staben . Prosjektet utføres i form av ikke kjent .,..


Produkttilknytninger: Ilume 2.0

Ilume 2.0

Soldrevet belysning tilpasset nordiske forhold. Slankt og elegant design. Spesifikasjoner: 12w LED armatur , 4 x 38 wp mono panel, 2 x 28 AHm batteri Bruksområder: Stort sett alle områder med belysningsbehov.

Involverte bedrift

Jernbanekonsulent
Multiconsult ASA
RI KVU/KDP Anlegg
Multiconsult ASA
Tiltakshaver
Bane NOR Bergen Trafikk - Staben
Tiltakshaver
Bane NOR Oslo

Flere produkter fra BTG Solenergi

Ilume 2.0

Ilume 2.0

Soldrevet belysning tilpasset nordiske forhold. Slankt og elegant design. Spe...

Ilume Flexi

Ilume Flexi

Soldrevet belysning tilpasset nordiske forhold. Fleksibelt mtp plassering av ...