Brannsikkerhet i treinteriør - forskjellige synspunkter i Norden?

Dato: 17 Mar 2021

"Det er viktig for arkitekter å forstå at hele produktet må være branntestet."

Vi satte oss ned med brannspesialist Anders Bach Vestergard, COWI, for å få hans syn på tre som interiørbekledning og på hvordan arkitekter skulle tenke på å skape trygge og unike treinteriører.

Tre og et halvt år har gått siden tragedien i Grenfell Tower, som fremdeles er en skygge over byggebransjen, både i Storbritannia, men også i resten av verden. Hackitt-rapporten kom til at den eksisterende bygningsregelverket og brannvernlovgivningen ikke oppfylte formålet, og at det er behov for store endringer for å kunne fortsette å bygge brannsikre bygninger.

Les hele intervjuet her.

Referanseprosjekter fra Gustafs Scandinavia AB

Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Nybygg | Nordre Follo | 2,5 Mrd nok

Nybygg av politistasjon i Nordre Follo. Selve byggingen startet oktober 2018 ...