Behov for lydregulering? Vi gir deg en helhetlig og effektiv løsning

Dato: 9 Aug 2017

Problemer med støy og etterklang?

Vi tilbyr komplette lyddempende løsninger basert på akustikk måling på stedet og beregninger basert på byggetegninger til nærings- og privatbygg. Løsninger som effektivt skaper et godt og komfortabelt akustisk miljø iht. regulativet Norsk Standard.

I hverdagen tenker du kanskje ikke over at problemer med støy enkelt kan gjøres noe med.

Er utfordringen:

  • trinnlyd mellom etasjer
  • lyd mellom rom, kalt lydgjennomgang (luft/lydisolasjon)
  • høy, plagsom lyd i rommet
  • mye etterklang, populært kalt ekko
  • høy vedvarende støy i ett bygg som kommer fra ventilasjon/aircondition, maskiner, annet. Også kalt hvilestøy eller infralyd
  • generell lydregulering i bolig, næringsbygg og offentlige bygg
  • å planlegge grunnleggende lydregulering i nybygg

 

Grunnmuren for å få et optimalt resultat av lydreguleringen er å foreta en beregning av akustikken i det aktuelle rommet/bygget. Vi hjelper deg med hele prosessen. 
Støy er et problem for mange og flere og flere oppdager viktigheten av lavt støynivå og god akustikk, både hjemme, på jobb og hvor vi ellers tilbringer tid. Generelt er samfunnet mer og mer opptatt av godt innemiljø og dermed god akustikk. Dette henger sammen med at andelen av personer med hørselsproblemer er økende i alle aldersgrupper.

Vi er kanskje Norges eneste spesialsenter for lydregulering som har utviklet et system for eksakt måling og kartlegging frem til gjennomført og kontrollmålt løsning. 


Kvalitetsprodukter

Våre produkter er utviklet for og tilpasset til det Nordiske markedet over flere år. Våre absorbenter er høyverdige og i hovedsak klassifisert som klasse A. Alle våre absorbenter er laboratorietestet og CE godkjente og datablad kan lastes ned for alle produkter på hjemmesiden.

Vi ser gjerne etter en totalløsning og tilbyr riktig produkt for ditt problem. Vi har utviklet produkter for de fleste typer bygg og lydmessige utfordringer. Absorbentene har en kjerne av komprimert glassull med akustikk duk på overflaten og kan fås med forskjellig overflatestruktur. De finnes i ulike mål og standardfarger.  Vår produksjon kan levere spesialprodukter, spesialmål, størrelser, former og farger. Til vanlig systemhimling bestiller du vårt T-system av beste kvalitet til en meget god pris.

http://www.akustikksenter.no/butikk/


Trykk på absorbenter for et annet visuelt uttrykk tilbyr vi også.  Det gjør at du kan lage flotte installasjoner, kollasjer eller enkeltbilder og samtidig få optimal lyddemping i rommet.
http://www.akustikksenter.no/butikk/lyddempende-produkter/lyddemping-med-dekor/