Aneo elektrifiserer historisk rehabiliteringsprosjekt

Dato: 10 Jun 2024

Hvordan sikrer man både god rehabilitering av historiske bygg og ambisiøse klimakrav? Det var utfordringen vi i Aneo Build og Betonmast Trøndelag sto ovenfor da vi skulle elektrifisere hele bygg-og anleggsplassen på Trondheim Katedralskole.

Setter ambisiøse klimakrav

Året var 1152 da Trondheim Katedralskole (også kjent som Katta) først så dagens lys. Nå, nesten 1000 år senere, står Norges eldste skole i hjertet av Trondheim sentrum – og det mye takket være godt vedlikehold utført av bygg-og anleggsbransjen gjennom årene.

For å ta Katedralskolen med videre inn i fremtiden, er rehabilitering og utvidelse nødvendig for å tilfredsstille kravene satt for undervisningsareal og universalutforming. Et oppdrag tildelt til Betonmast Trøndelag.

– Det kan, for eksempel, være at det er noe kortere driftstid mellom ladeøktene når det er kaldt ute. Enkelte maskiner, særlig lastebiler, har hatt startproblemer på de kaldeste dagene. Ladecontainerne har vært helt avgjørende for å lade maskinene fort nok.
Håkon Kjensli, Betonmast Trønderlag 

–Det er satt ambisiøse miljøkrav i prosjektet. Vi skal levere to nybygg som skal være utslippsfrie i driftsfasen, også kalt ZEB-O, i tillegg til at byggene oppføres etter passivhusstandarden, forteller Håkon Kjensli, miljøsjef i Betonmast Trøndelag.

Byggherrene har satt strenge krav til klimafotavtrykket fra materialene, og prosentreduksjon av klimagassutslipp fra materialer med et særlig fokus på ombruk av byggematerialer.

–Vi bestemte oss også for å heve målene til nullutslipp-byggeplass etter at vi fikk tilskudd fra Klimasats, så dette er et viktig, ambisiøst, og kanskje et historisk bidrag til klimamålene, sier Håkon.

Prosjektets elektriske maskinpark: 

 • 2-3 gravemaskiner fra 15-25 tonn 
 • 2 gravemaskiner fra 5-10 tonn 
 • 1-3 lastebiler
 • Hjullaster 
 • Teleskoptruck
 • Heatwork
  • tining av grunn
  • herdevarme til lavkarbonbetong 
 • Lastebilkraner med el-modul (kommer)
 • Pumpebil til tynnavretting med el-modul (kommer)

Ladeløsninger fra Aneo bidrar til enklere overgang  

Det kan være en utfordring å skulle bytte ut maskiner man kjenner godt, til fordel for maskiner som møter krav til utslippskutt. Derfor jobber vi i Aneo Build kontinuerlig med å dele av vår erfaring, kompetanse og kunnskap fra tidligere prosjekter, for å gjøre overgangen enklest mulig.

En overgang Håkon og hans kollegaer sier nesten ikke har vært merkbar.

–Den er at gravemaskinføreren måtte sette maskinen på lading i lunsjen, sier Håkon.

Før gravmaskinfører går til lunsj, setter han gravmaskinen til lading på Aneos ladecontainer. Lynladeren på containeren sørger for at maskinen har nok strøm til å fullføre arbeidsdagen etter lunsj.

Skal du elektrifisere byggeplassen?

Prosjektet på Katta hadde oppstart på sommeren 2023. Siden da har Betonmast opparbeidet seg innsikt som Håkon mener kan gagne mange fremover.

–Det kan, for eksempel, være at det er noe kortere driftstid mellom ladeøktene når det er kaldt ute. Enkelte maskiner, særlig lastebiler, har hatt startproblemer på de kaldeste dagene. Ladecontainerne har vært helt avgjørende for å lade maskinene fort nok, sier han.

–Vi så tidlig behovet for en midlertidig trafo, så ladecontaineren blir nå forsynt med 400V i stedet for 230V. Da er vi sikre på at maskinene blir ladet opp igjen mellom hver hurtiglading, sier han.

–Dette er viktig kunnskap vi tar vi med oss videre til andre prosjekter, legger Håkon til.

3 erfaringer Betonmast har gjort seg i elektrifiseringsfasen

Prioriter planlegging

Det er viktig å prioritere planlegging og kartlegging av effektbehov, nettkapasitet og maskinbehov/-tilgang tidlig i fasen. →

Fleksibel riggplan

Riggplan må tilpasses til energi- og logistikkplan. →

 

Responstid

Responstid på service av elektriske maskiner kan være en del lengre på grunn av begrenset kompetanse i markedet

Et knirkefritt samarbeid med god oversikt

For å elektrifisere ulike byggeprosjekter er praktisk erfaring avgjørende.

–Samarbeidet med dere i Aneo Build har så langt gått nokså knirkefritt. Frem til denne uken har vi ikke hatt noe trøbbel med ladecontainerne. Vi opplevde nylig noe kluss med ladingen, og vi fryktet stopp i produksjonen, men her hadde vi god dialog og rask respons fra Aneo som sikret at ble rettet opp i fort, sier Håkon.

Aneo har en dedikert prosjektleder som følger opp prosjektet. På denne måten hjelper vi Betonmast med å unngå forsinkelser i prosjektet selv om det benyttes ny teknologi og elektriske maskiner.

–I tillegg får vi jo veldig god oversikt fra månedsrapportene fra Aneo – de gjør det lett for oss å se hvor stor prosentandel av byggeplassen som faktisk foregår utslippsfritt. 

Viktig å skape behov og etterspørsel

Skal vi gjøre utslippsfrie byggeplass til normalen, er det viktig at krav og mandater fra byggherre er tydelige, mener Håkon.

–Utslippsfrie byggeplasser er fortsatt en del dyrere enn vanlig, og det er viktig at byggherrene står ved sine krav og skaper forutsigbarhet for oss som entreprenører. Det vil også pushe priser og tilgjengelighet positivt for hele markedet, sier Håkon.

Prosjektlederne i Aneo Build er ofte med i tidlig faseplanlegging. Da kartlegges nettkapasiteten, maskinpark og utfører energi-og effektanalyser.

–Store prosjekter som Katta – som også er en del av historisk bevaring – setter elektrifisering av byggeplasser på kartet. Det igjen skaper et behov og etterspørsel etter utslippsfrie maskiner og løsninger – fordi vi viser at det er gjennomførbart med gode samarbeidspartnere og leverandører.

Referanseprosjekter fra Aneo Build

Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo

Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo

Rehab | Oslo | 1,1 Mrd nok

Rehab av barnehage tilsvarende 4 bygninger i Oslo på 5 etasjer. Selve bygging...

Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms

Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms

Nybygg | Sortland | 20 Mrd nok

Nybygg av samferdsel i Sortland. Selve byggingen startet mai 2023 med en bere...

Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3

Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3

Nybygg | Bærum | 1,4 Mrd nok

Nybygg av samferdsel i Bærum. Selve byggingen startet August 2023 med en bere...