Andre skoler Referanseprosjekter

Bore skule

Bore skule

Tilbygg | Klepp | 132 Mnok

Tilbygg av andre skoler som består av en bygning i Klepp på 2 etasjer. Selve ...

Bredtvet  kompetansesenter

Bredtvet kompetansesenter

Rehab | Oslo | 30-50 Mnok

Rehab av andre skoler i Oslo. Selve byggingen startet Januar 2020 med en bere...

Figgjo skole

Figgjo skole

Nybygg | Sandnes | 288 Mnok

Nybygg av andre skoler i Sandnes på 2 etasjer hvor den ene etasjen er under b...

Førerhundskole

Førerhundskole

Nybygg | Ås | 55-60 Mnok

Nybygg av andre skoler som består av en bygning i Ås. Selve byggingen startet...

Gautesete skole

Gautesete skole

Inv. reparasjon | Stavanger | 150 Mnok

Inv. reparasjon av andre skoler i Stavanger. Selve byggingen startet Juni 201...

Gerhard Schøning, 50-tallsbygg

Gerhard Schøning, 50-tallsbygg

Rehab | Trondheim | 65 Mnok

Rehab av andre skoler i Trondheim. Selve byggingen startet oktober 2020 med e...

Huseby atrium 3

Huseby atrium 3

Rehab | Oslo | 30-40 Mnok

Rehab av andre skoler som består av en bygning i Oslo på en etasje. Selve byg...

Kirkelund skole, flatskolen

Kirkelund skole, flatskolen

Tilbygg | Skiptvet | 42,5 Mnok

Tilbygg av andre skoler som består av en bygning i Skiptvet på 2 etasjer hvor...

Kjøllefjord Skole

Kjøllefjord Skole

Rehab | Lebesby | 80 Mnok

Rehab av andre skoler i Lebesby. Selve byggingen startet August 2021 med en b...

Kleivane skole 34/359, 397, 398

Kleivane skole 34/359, 397, 398

Nybygg | Sandnes | 247 Mnok

Nybygg av andre skoler som består av en bygning i Sandnes. Selve byggingen st...

Kleppe skule

Kleppe skule

Tilbygg | Klepp | 28 Mnok

Tilbygg av andre skoler som består av en bygning i Klepp. Selve byggingen sta...

Lillehammer VGS avd. Nord, ny bygghall

Lillehammer VGS avd. Nord, ny bygghall

Nybygg | Lillehammer | 50-70 Mnok

Nybygg av andre skoler i Lillehammer på 2 etasjer hvor den ene etasjen er und...

Narom-bygg

Narom-bygg

Nybygg | Andøy | 59,3 Mnok

Nybygg av andre skoler som består av en bygning i Andøy på 2 etasjer. Selve b...

Nedre Vollgate 11

Nedre Vollgate 11

Rehab | Oslo | 20-30 Mnok

Rehab av andre skoler som består av en bygning i Oslo. Selve byggingen starte...

NTNU i Gjøvik

NTNU i Gjøvik

Nybygg | Gjøvik | 100 Mnok

Nybygg av andre skoler som består av en bygning i Gjøvik. Selve byggingen sta...

Øren skole

Øren skole

Nybygg | Drammen | 55 Mnok

Nybygg av andre skoler som består av en bygning i Drammen. Selve byggingen st...

Øvre Torvgate 26-28

Øvre Torvgate 26-28

Rehab | Gjøvik | 70-80 Mnok

Rehab av andre skoler som består av en bygning i Gjøvik. Selve byggingen star...

Ulrike Pihls hus

Ulrike Pihls hus

Rehab | Bergen | 60 Mnok

Rehab av andre skoler som består av en bygning i Bergen. Selve byggingen star...

Villa Grande

Villa Grande

Tilbygg | Oslo | 45,7 Mnok

Tilbygg av andre skoler som består av en bygning i Oslo på 2 etasjer. Selve b...