Overvann

Overvann

Overvann

Overvann er regn- og smeltevann som verken infiltreres til grunnen eller ledes vekk på kontrollert måte. Effektiv håndtering av nedbør som ikke naturlig infiltreres, forbedrer ledningsnettets kapasitet og livslengde. Samtidig minskes risikoen for skader på bygninger og infrastruktur. Klimaforandringer medfører kraftigere regnskyll, dette gir økt risiko for oversvømmelser, særlig i sammenheng med fortetning av bebyggelse. Wavins systemløsninger gir effektiv overvannshåndtering og kontroll.

Produkter innenfor Overvann

Q-Bic Plus overvannskassett

Q-Bic Plus overvannskassett

De nye reglene for overvannshåndtering begynner her. Vi presenterer Q-Bic Plu...

AquaCell

AquaCell

AquaCell kan stables under transport og lagring, slik at volum spares betydel...


Wavin XL

Wavin XL

Wavin XL-rør er vårt plassbesparende rør til fordrøyning, transport og drener...


X-Stream

X-Stream

Bruk Wavins dobbeltveggede rør som en aktiv komponent i systemer for fordrøyn...


Nyheter Wavin

Norsk Wavin - En pålitelig partner

Norsk Wavin - En pålitelig partner

Norsk Wavin har et ønske om å være en pålitelig partner for våre kunder. Det ...

Annerkjent sølvmedalje innenfor bærekraft

Annerkjent sølvmedalje innenfor bærekraft

I økende grad dukker det opp spesifikke bærekraftsrelaterte spørsmål i anbud,...

Wavin Tegra

Wavin Tegra

Byer i vekst, økt nedbør og et klima i stadig endring er utfordringer som vi ...

Et rotkammersystem for planting av trær i urbane områder

Et rotkammersystem for planting av trær i urbane områder

Byer trenger trær. Mennesker trenger trær. Trær gir kjøling og bedre luftkval...