ADAPTER 2

ADAPTER 2

ADAPTER 2

System for detektering av vannlekkasjer med automatisk avstenging av vanntilførsel. Deteksjon av vann skjer med sensorledning/sensortape. Ved vannlekkasje vil enheten gi lydsignal samtidig som den aktiverer magnetventilen som stenger vanntilførselen.

Den nye modellen er utformet slik at øverste stikket i en dobbel stikkontakt ikke dekkes over. Ventilene som kobles opp mot adapteret er selvmosjonerende. Denne mosjoneringen sørger for at ventilen over tid ikke setter seg fast.

ADAPTER 1 - monteringsveiledning
ADAPTER 1 - Produktdatablad

Relaterte produkter

OSO Supersmart

OSO Supersmart

Med Waterguard OSO SuperSmart får du lekkasjesikring og varmtvannsbereder i e...


ADAPTER 1

ADAPTER 1

System for detektering av vannlekkasjer med automatisk avstenging av vanntilf...


SMART STOP

SMART STOP

Automatisk, trådløs overvåking av hele bygningen


SMART BASIC

SMART BASIC

Automatisk trådløs overvåking av hele bygningen