VEGA Scene

Dato: 4 Sep 2020

Taket på VEGA SCENE har fått mye oppmerksomhet det siste året. Vi tror grunnen er at vi sammen har funnet fremtidens måte å løse overvannsproblematikken i byen på, samtidig som det biologiske mangfoldet styrkes.

Overvannsutfordringene i byene øker i takt med fortetting og klimaendringer. Åpne løsninger har vist seg å være kostnadseffektive og varige med flere gode bieffekter. På prosjektet Vega Scene i Hausmannskvartalet ved Akerselva, har utbygger Urbanium valgt å utfordre etablerte løsninger ved bruk av taket som fordrøyningsområde. Denne løsningen har frigitt dyre arealer på bakken, spart store beløper knyttet til utgraving og masseforflyttning, men også skapt en oase for sjeldne Osloplanter og pollinatorer.

Oppskriften er ganske enkel, man tekker taket med en rotsikker taktekking, legger på et tynt lag med godt drenerende lavastein og fyller på med lettjord tilpasset den lokale vegetasjonen. På toppen plantes innsamlede planter fra lokalmiljøet, i dette tilfellet kalktørreng. I slukene settes en restriktor som kun slipper på den vannmengden som er tillatt i reguleringsbestemmelsene. Etter etableringen sommeren 2019 har det vært 2 20års flomhendelser i området. Taket er instrumentert av NVE og sanntidsmålinger har vist at avrenningen er eksakt som planlagt.

Bergknapp har investert mye i denne løsningen med ansettelse av siv.ing i overvann og egen økolog, våre kunder kan derfor hjelpes gjennom prosessen frem til et fullfunksjonelt blågrønt tak.

Protan

Urbanium Gruppen

NIBIO

Asplan Viak

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

VEGA Snackbar

Referanseprosjekter Bergknapp AS

Rådhuset Nybygg av rådhus i Sandnes

Rådhuset Nybygg av rådhus i Sandnes

Nybygg | Sandnes | 325,2 Mnok

Nybygg av foajé/resepsjon som består av en bygning i Sandnes på 4 etasjer. Se...

Lagunen Storsenter, utvidelse

Lagunen Storsenter, utvidelse

Tilbygg | Bergen | 850 Mnok

Tilbygg av forretninger/senter i Bergen. Selve byggingen startet februar 2017...

Lade Skole

Lade Skole

Rehab | Trondheim | 1-5 Mnok

Rehab av barneskole som består av en bygning i Trondheim på 2 etasjer. Selve ...

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Campus Ås, Veterinærhøyskole/institutt

Nybygg | Ås | 6 Mrd nok

Nybygg av universitet/høyskole i Ås. Selve byggingen startet november 2015 me...