Vedlikeholder du risikovurderingen?

Dato: 21 Mar 2021

En risikovurdering er en vurdering av de risiko dere har på bl.a. arbeidsplassen, og som kan ha negative konsekvenser for de ansattes helse, arbeidsmiljøet eller fysiske faktorer og produktivitet.

Det er ikke alltid man trenger større utarbeidelser for å gjøre en vurdering, men tenk på tryggheten det vil gi omgivelsene og deg ved å gjøre det.

Risikovurderingen er basert på hva du har av verdier, om det er personalet, strategiene, produksjonen, bygningsmassen etc. Når du lager vurderingen så tar du utgangspunkt i dagens situasjon, hva som er mest sannsynlig at vil skje, og hva er det verste scenarioet er. Hva skjer hvis en av de høyest rangerte verdiene dine blir borte eller ødelagt? Hvor lang tid tar det å få på plass igjen? Hva vil det det kreve av ressurser, både økonomisk og personalmessig? Vil det influere kunder, omdømme og goodwill?

Og så kommer kanskje det viktigste med hele vurderingen, hvilke tiltak du skal gjøre for å enten forhindre eller minimere et skadeomfang. Holder det med å ta på seg sikkerhetsbelte når du kjører i 50 km/t over fartsgrensen på isete vei, eller er det fornuftig å begrense adgangen og få en oversikt over hvem som er i lokalene dine.

Husk at du må vedlikeholde risikovurderingene dine, de er å betrakte som ferskvare fordi verdiene dine endres. Om det er:

  • Nye ansatte.
  • Organisasjonsendringer.
  • Bygningsmessige endringer i lokalet, eller nye lokaler.
  • Nye IT-systemer.
  • Nye konkurrenter / endringer i «trusselbildet.»