Veggsystem

Veggsystem

Veggsystem

Vartdal Veggsystem er tilgjengeleg i høgde 600mm / 300mm

Det optimale byggjesystemet for grunnmur og vegger.  Vartdal Veggsystem er eit system for grunnmur og vegger i bustadhus, industrilokale, landbruksbygg, kjølerom m.m. Vartdal Veggsystem er forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar. Etter støyping med betong framstår veggen ferdig med tosidig isolering.
Fordelar som:
 
-Kuldebrubrytar mellom blokker som standard
-Drenering av vatn i knastesystem som standard
-Knastebeskyttar 
-Passiv Plus+ blokk, tilgjengeleg i system (U-verdi 0,10)
 
Vartdal Veggsystem:
- Breidde 350 mm, høgde 600 mm eller 300 mm  og lengde 1200 mm
- U-verdi 0,16 W/m2K eller passiv løysing U-verdi 0,10 W/m2K Vartdal Veggsystem® Plus+
- Kjerne av 160 mm armert betong
- Integrert plastbindar (kvar 150) fungerer som spikarslag eller feste for innvendig/utvendig 
- Komplett system med ferdige hjørneløysingar
 
Neopor er løysinga Vartdal Plast er leverandør av Neopor. Neopor er eit heilt nytt materiale av EPS som inneheld små grafittpartiklar som reflekterer varmestråling og gir materiale ei sølvgrå, skinande overflate. Isolasjon laga av Neopor isolerer 20 % betre enn tradisjonell og farga EPS. Fordelen er slankare isolasjon, meir solid kjerne av betong og likevel marknadens beste U-verdi!
 
Produktfordelar:
-Tørr og lun bukomfort
-Enkel montering
-Ingen kuldebruer
-Tilfredsstiller den nye byggforskrifta
-Isolasjon utvendig/innvendig
-Berande betong
-Diffusjonsopen
-Gode isolasjonsverdiar
-Konkurransedyktig pris

Open standard blokk
90° hjørne blokk
Tett ende blokk
Tett ende blokk m/utsparing 36X148mm
45° hjørne blokk
Veggsystem - Brosjyre
Tekniske løysingar grunnmur
Veggsystem - FDV
Veggsystem - Monteringsrettleiing v4
Veggsystem - Teknisk Godkjenning
Veggsystem - DOP
Veggsystem - CAD

Relaterte produkter

Takisolasjon

Takisolasjon

Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremjar låge energirammer og er mellom dei...


Neopor EPS

Neopor EPS

Materialet absorberer og reflekterer infraraude strålar som minkar varmeleiin...


Styrofor EPS

Styrofor EPS

Ekspandert polystyren, EPS, er den skumplastisolasjonen som er mest brukt til...


Vartdal XPS

Vartdal XPS

Vartdal Plast sin markisolasjon frigir ikkje partiklar eller gassar som er sk...


Nyheter Vartdal Plastindustri AS

Bygg for framtida med løysingar frå Vartdal Plast

Bygg for framtida med løysingar frå Vartdal Plast

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Ne...

Eineståande bukomfort

Eineståande bukomfort

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Ne...

Veggsystem 250 med Plaststeg, kommer høsten 2020

Veggsystem 250 med Plaststeg, kommer høsten 2020

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Ne...

Kategorier