Vartdal XPS

Vartdal XPS

Vartdal XPS

Vartdal Plast sin markisolasjon frigir ikkje partiklar eller gassar som er skadelege for helsa. Plata sine forbrenningsprodukt tilsvarer forbrenningsprodukt frå tre når det gjeld utslepp. Markisolasjon har svært lågt fuktopptak og vert levert i ulike hardleikar. Den mest selde, XPS 250, vert brukt til dømes til markisolering rundt bustader. Den toler 90 KN pr. kvadratmeter i langtidslast. 90 KN tilsvarer litt over 9 tonn. Den kraftigaste plata vår er XPS 700. Den toler 250 KN pr. kvadratmeter i langtidslast og heile 700 KN pr. kvadratmeter i korttidslast. Den vert mest brukt til telesikring av tyngre fundament med høg belastning. All vår markisolasjon er gul.
 
Det vert verken brukt CFC- eller HCFC-sambindingar ved framstilling av markisolasjon. Hovudråstoffet polystyren er sliteplast, som kan smeltast og brukast som råstoff på nytt. Platene vert pakka mest mogleg miljøvenleg. Markisolasjon verken morknar eller rotnar. Han gir ikkje næring for mikrobar, og mikrobar kan heller ikkje samle seg inne i plata.
 

Vartdal XPS 250
Vartdal XPS 300
Vartdal XPS 400
Vartdal XPS 500
Vartdal XPS 700
Foamlock - platelås
Vartdal XPS Underlagskloss 200X200MM

Relaterte produkter

Takisolasjon

Takisolasjon

Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremjar låge energirammer og er mellom dei...


Neopor EPS

Neopor EPS

Materialet absorberer og reflekterer infraraude strålar som minkar varmeleiin...


Styrofor EPS

Styrofor EPS

Ekspandert polystyren, EPS, er den skumplastisolasjonen som er mest brukt til...


Høyeffektiv isolering

Høyeffektiv isolering

Høyeffektiv isolering er en serie produkter med overlegen isolasjonsevne.


Nyheter Vartdal Plastindustri AS

Bygg for framtida med løysingar frå Vartdal Plast

Bygg for framtida med løysingar frå Vartdal Plast

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Ne...

Eineståande bukomfort

Eineståande bukomfort

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Ne...

Veggsystem 250 med Plaststeg, kommer høsten 2020

Veggsystem 250 med Plaststeg, kommer høsten 2020

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Ne...