Vanlig el varme er ikke lenger nok!

Dato: 4 Okt 2021

Fossilforbudet på norske byggeplasser nærmer seg med stormskritt og entreprenørene bekymrerseg for hva som møter dem ved innføring av de nye kravene. « Vi kommer til å måtte bryte reglene» er noen av kommentarene vi hører fra entreprenørene som nå skal over til fossilfrie byggeplasser fra 01.01.22.

Høyere kostnader i forbindelse med høyestømpriser, bruk av biodiesel og gass er deler av bekymringene til entreprenørene, men ikke den største. Den største bekymringen er tilgangen påenergi, elektrisk energi. De færreste byggeplassene har tilgang på nok effekt til å varme opp nybygg bare med elektrisitet og vanlig el varme.

Derav overskriften, vanlig el varme er ikke lenger nok Det må tilføres mer kWh  nn byggeplassen kan få via strømnettet, og energien må kunne styres, så kalt laststyring.

El varmen må i fremtiden effektivt og brukervennlig kunne styres gjennom døgnet. På utslippsfriebyggeplasser skal maskiner og utstyr også være elektrisk drevet, el forbruket på byggvarme må ytterligere ned på disse byggeplassene da det totale el forbruket går dramatisk opp. For å løse disse utfordringene settes det store krav til oss som leverandør. Forbruket av elektrisk energi til oppvarming blir for høy med vanlig el og den må kunne styres for å være driftssikker!

Hvordan kan vi ved bruk av el varme hjelpe kunden med en byggvarme som er rimeligere enn biodiesel og gass, og samtidig er fossilfri og styrbar?

Eltrode har siden høsten 2019 levert varmepumper til norske byggeplasser.

Ett år med innsamling av data har gitt oss grunnlaget for å effektivisere vårt varmepumpeprodukt ytterligere. Vi har sammen med fabrikken i Tyskland kontinuerlig samlet data og jobbet iherdig med videreutvikling av vår varmepumpe til bygg og anlegg. Dette har gitt svært gode resultater og vi er stolt av å kunne lansere en ny modell varmepumpe nå høsten 2021, noen måneder før fossilforbudet inntrer.

XHP40 Nordic er navnet på vår nye modell, denne gir effektavkasning opp til 1:4 og kan driftes helt ned til 25 grader. I tillegg til ren el drift kjøres varmepumpen på et miljøvennlig kjølemedium som tilfredsstiller alle krav til de forskjellige BREEAM klassene, Svanemerkede bygg, Statsbygg med mer. R454C som er det mest miljøvennlige kjølemedium som kan brukes i kalde omgivelser er brukt i våre varmepumper.

Miljøfordeler med R454C:

  • <150GWP (96 reduksjon mot R404a)
  • Oppfyllerkravene til F Gas og Ecodesign GWP
  • Null ozonforringelse
  • Ikke giftig

Vår nye XHP40 Nordic varmepumpe


Miljøvennlighet og høy effektavkasning var hovedmål for utvikling av våre varmepumper, et viktig delmål var å spare kundene for kostnader. Ved effektavkastningen som XHP40 Nordic leverer er varmepumpen den billigste byggvarmen målt mot all annen byggvarme, også vanlig el varme og fjernvarme.

Fleksibel leiepris etter forbruk. Når energien må styres på anleggene vil det være perioder der våre varmepumper ikke går med full drift, det samme vil det være i varme perioder. Derfor tilbyr vi alle våre kunder en fleksibel leiemodell der man betaler for forbrukte KWh på varmepumpen. Dette sørger for en rettferdig leie i forhold til hva man forbruker. Vi tilbyr også en «stand still» løsning der man avtaler stillstand i ferie osv. for å redusere utslipp og kostnader i forbindelse med frakt.

Fordeler utover miljø og kostnader.

Det er mange fordeler med varmepumpe på byggeplassen, ikke minst HMS fordeler. Inne i bygget er byggvarmen lydløs og kun 65 dB utenfor bygget, samt at det kommer ren og renset luft ut fra varmepumpen.

Alle våre varmepumper er styrbare via PC, PAD og mobiltelefon fra hvor enn du er, og du har kontroll på temperaturen i bygget fra de samme plattformene.

Varmepumpen står utfor bygget og man frigjør plass inne i bygget, samt unngår man at varmeutstyr har fått seg en uønsket runde med maling og derav store kostnader til utleieselskap.

Hvordan finner man det nøyaktige varmebehovet?

Hos Eltrode beregner vi byggvarmen for deg vi kalkulerer behovet og tilbyr egnet løsning. Dette gjør vi også på byggestrøm og byggeplassbeslysning.


Lysberegning av uteområde ved bruk av våre SkyWing 400W LED

 
Innvendig lysberegning med bruk av vår Lyngen LED strip og lyskastere Tinden 200W

Vi i Eltrode AS gleder oss til veien videre.

XHP40 Nordic er en av flere modeller varmepumper som blir lansert fra oss. På Bygg Reis Deg messen
i oktober kommer flere nyheter fra Eltrode innen byggvarme, byggstrøm og belysning.

Freddie Hauge
Daglig leder i Eltrode AS