Vacunor AS

Vakuumisolasjon er 5-8 ganger mer effektivt en tradisjonell isolasjon. Bruk av vakuumisolasjonspaneler gir derfor muligheter som til nå ikke ha vært mulig. Det stilles stadig strengere krav til energibruk i bygg, og med det øker også behov for å isolere for å redusere varmetap. Resultatet er at man mister salgbart areal etterhvert

Les mer


Produkter Vacunor AS

Va-Q-Vip B

Va-Q-Vip B

va-Q-vip B er et vakuumisolasjonspanel for konstruksjonsformål. va-Q-vip B er...


Va-Q-Vip F

Va-Q-Vip F

va-Q-vip F er et vakuumisolasjonspanel for konstruksjonsformål. Kjernen er i ...


Nyheter Vacunor AS

Din leverandør av vakuumisolasjon

Din leverandør av vakuumisolasjon

Det stilles stadig strengere krav til energiforbruk i bygg, og med dette øker...

Din leverandør av vakuumisolasjon

Din leverandør av vakuumisolasjon

Det stilles stadig strengere krav til energiforbruk i bygg, og med dette øker...

Din leverandør av vakuumisolasjon

Din leverandør av vakuumisolasjon

Det stilles stadig strengere krav til energiforbruk i bygg, og med dette øker...

Referanseprosjekter Vacunor AS

Lonaparken, Bergen

Lonaparken, Bergen

Nybygg | Bergen | Uoffisiell

Nybygg av boligkompleks i Bergen. Selve byggingen startet August 2018 til en ...