Unike auditorium- og tribuneløsninger!

Dato: 4 Des 2020

Fair Deal Tribuneservice kan hjelpe med rådgivning, planlegging, design, levering og montering av tribuner og auditorier. Vi forstår at byggherrer, arkitekter og entreprenører har ulike behov for informasjon når et prosjekt unnfanges og utvikles!

Å planlegge auditorium og tribuner kan være en utfordring, når det er løsninger og produkter man ikke er innom ofte. Fair Deal Tribuneservice ønsker å være en samarbeidspartner for alle interesser og bidra til at vi kommer frem til riktig løsning, både på utforming og kostnad.

Vi fokuserer på sitteløsninger til kulturbygg og idrettsanlegg. Ingen prosjekter er like, og vi lærer noe nytt hver gang. Denne erfaringen kommer våre kunder til gode. Det finnes i dag mange ulike løsninger som sparer arealer eller gir flerbruksmuligheter. Ofte kan disse muligheten være rimeligere enn man skulle tro.

Vi stiller opp med gode råd, enten du lurer på hvilke funksjoner du kan få i anlegget, kapasitet, kostnad, layout og modeller eller design. Vi kan hjelpe uansett hvilken fase av prosjektet du er i, men jo tidligere vi kommer med i prosjektet, jo mer kan vi bidra med.

Ta gjerne kontakt, så hjelper vi dere med å spare penger og finne den riktige løsningen for ditt prosjekt.