Tribias løsninger samles under ett sterkt merkenavn

Dato: 12 Sep 2022

Tribias tre løsninger Interaxo, Unizite og Bimeye samles nå under et felles navn: Interaxo.

Dette vil de tre modulene til Interaxo hete:


Dette skal bidra til å gi deg som kunde en mer sømløs brukeropplevelse av vår BIM collaboration-løsning og bedre oversikt av de mulighetene som finnes for en strukturert og effektiv prosjektgjennomføring.

«Vi samler nå tre produkter under den sterke markedsledende merkevaren Interaxo. Her vil vi blant annet levere en hyperrask BIM viewer, en løsning for BIM data og sakshåndtering knyttet til BIM modellen. Vi leverer også metodikk og struktur som hjelper våre kunder å etablere en digital tvilling. Vi fortsetter med dette vår misjon med å hjelpe våre kunder å digitalisere alle fasene i deres byggeprosjekter.
- Steinar Svinø, CEO Tribia.