Totalleverandør på idrettsanlegg og idrettsrelatert utstyr

Ledende i Norge på planlegging, uttegning, leveranse og montasje på basishaller og turnhaller.

Med involvering av Ifact på et tidlig tidspunkt i plan- og byggeprosessen, vil vi kunne bidra med gode og sikre løsninger i forhold til behov og økonomi, samt samspille dette med byggtekniske forhold.

På turnutstyr er Ifact eneforhandler og representant for franske GYMNOVA i Norge. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med Euro Gymnastic Equipment i Danmark og Eurogym Equipment i Belgia.

I tillegg har Ifact leverandøravtaler på sportsgulv, skillevegger, klatrevegger, hallinventar- og utstyr til flerbrukshaller og de fleste type spesialhaller.

Vi er med vår bakgrunn den optimale samspillspartner på spesialhaller, - gjerne kombinert med med en flerbrukshall.


Følg oss