Tohøyd sykkelstativ

For meget effektiv plassutnyttelse og god økonomi

For beregning av stativlengde: Kun 40 cm pr. 2 sykkelplasser (oppe og nede) - i moduler à 4 plasser (80 cm) og à 6 plasser (120 cm), som settes sammen til det antall plasser man trenger i et stativ. Fri himlingshøyde over Tohøyd bør være min. 230 cm.

Tohøyd - et stativ med parkering i to etasjer, er unikt og nytt i Norge, og gir optimal og ryddig utnyttelse av sykkelparkeringen. Tenk også på økonomigevinst ved å begrense bruk av areal!

Tohøyd benyttes ofte sammen med Enhøyd og veggstativet Singel. Ved bruk av Tohøyd får man maksimal utnyttelse av knappe arealer, og i parkeringsanlegg kan man begrense hvor mange biloppstillingsplasser man må sette av til sykkelparkeringen. Man vipper sykkelen opp på bakhjulet, legger forhjulet på hjulbanen, og løfter og skyver sykkelen inn i stativet.

Mange kunder har vært så fornøyd at de har etterbestilt flere stativer.'


Følg oss