ThermoGaia AB : Termoskydd reduserer varmestråling

Dato: 30 Okt 2012

Fortifikationsverket i Sverige utvärderade sommaren 2012 Termoskydds förmåga att reducera värmeinstrålning sommartid. Detta skedde med att man målade en större byggnad med Termoskydd och genomförde mätningar före och efter behandlingen.

Resultaten från mätningarna visar att värmeinstrålningen i byggnaden avsevärt reducerats och därmed sänktes inomhustemperaturen med mellan 3,5 – 4,5 grader Celsius med hjälp av 0,3-0,5 mm skikt med Termoskydd.

Utdrag ur Fortifikationsverkets mätning

Introduktion Termoskydd

Termoskydd är en familj av miljövänliga produkter som används för inomhusväggar, fasader, inner- och yttertak. Produkterna består av ett unikt bindemedel med fuktreglerande egenskaper och vakuumiserade keramiska kulor. Termoskydd kan dels sänka energibehovet vid uppvärmning dels för att reflektera bort värmeintrålning från solen sommartid. De kan kulörsättas enligt färgsystemen NCS och RAL.

Utvärdering av Termoskydds effekter gjordes genom att

  • Temperaturer och luftfuktighet mättes automatiskt per 1 timmes intervall. Mätningen genomfördes med datorstyrda loggers modell Lascar Data Logger, EL-USB-2.
  • Klimatanalysator användes för att mäta den av människan upplevda skillnaden. Två mätningar genomfördes, en före och en efter det att fastigheten Termoskyddats.


Sammanfattning resultat

  • Upplevd morgontemperatur i snickerilokalen sänktes med 3,5 grader under en normalvarm dag.
  • Genomsnittstemperaturen reducerades med 3,4 grader under normal arbetstid, dvs. mellan 08.00 till 17.00. Från 26,5 till 23,1 grader.
  • Temperaturökningen under förmiddagen blir lägre och ökar långsammare efter termoskyddsbehandling.
  • Max temperaturen inomhus har reducerats med 4,5 grader från 29,4 till 24,8 grader.
  • Temperaturen direkt under yttertaket har reducerats med 5,0 grader.


Medeltemperatur och maxtemperatur inomhus före och efter behandlingDiagrammet ovan visar genomsnittstemperaturen samt maximalt uppmätta temperaturen inomhus 1,2 meter ovan golv före och efter termoskyddsbehandling.
Det man kan konstatera är att medeltemperaturen efter behandling har reducerats med i genomsnitt 3,7 °C trots att medeltemperaturen utomhus var i genomsnitt 0,2 °C högre. Den högsta uppmätta temperaturen ha sjunkit från 29,4 °C till 24,8 °C. Dessa dagar är dessutom lika varma då maxtemperaturen utomhus var 30,5 °C.


Temperaturskillnad 2 varma dagarOvanståendediagram visar de två varmaste dagarna i båda mätperioderna för att visa hur inomhustemperaturen påverkas. I det högra diagrammet kan man utläsa att inomhustemperaturen har blivit lägre än utomhustemperaturen. Dessutom kan man se att temperaturen på förmiddagarna ökar mycket långsammare under de timmar som solen lyser på taket och inte har nått portarna. Eftermiddagssolen lyser på portarna och ökar därmed temperaturen inomhus så att den blir högre än utomhustemperaturen. Siffrorna visar att effekten av Termoskydd ökar ju varmare och soligare det är.

Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår