Termisk og akustisk isolasjon*

Dato: 11 Jun 2019

Schöck Group er en ledende internasjonal leverandør av pålitelige løsninger for termisk og akustisk isolasjon*. HauCon tilbyr et godt utvalg av produkter fra Schöck.

*Gjelder ikke skjærarmering BOLE

DYBLER SLD
Dybel for å overføre store skjærkrefter i bevegelsesfuger i betongkostruksjoner. Dybelen krever mindre overdekning en LD.

AVSTANDSHOLDER ISOLINK
Avstandsholdere for prefabrikkerte sandwich- og massive veggelementer. Schöck Isolink er produsert i et glassfibermateriale og har meget høy bruddstyrke, er ekstremt holdbar, korrosjonsbestandig og har lav varmeledeevne.

ISOKORB KULDEBROBRYTER
Termisk effektiv lastbærende forbindelse mellom betong-betong, betong-stål og stål-stål. Schöck Isokorb® reduserer varmetapet mellom utvendige og innvendige komponenter i bygningen.

SKJÆRARMERING BOLE
Skjærarmering BOLE er et ETA-godkjent system som gir en kostnadseffektiv og pålitelig løsning på gjennomlokkings- og skjærarmering i bjelker, vegger, dekker og fundamenter.

LYDDEMPINGSSYSTEM TRONSOLE
Lyddempingssystem Tronsole er et komplett system for lydisolering av trapper utført i betong. Når korrekte tegninger av trappesjakter foreligger, utarbeider vi et komplett løsningsforslag som presenteres kunden i tegningsform. Ta kontakt for mer informasjon.

Les vårt nyhetsbrev om Schöck HER

Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne.

RØYKEN - hovedkontor
Paul Stalsberg
Salgssjef
M. +47 97 63 62 52
E. pst@haucon.no
OSLO
Åge Winger
Avdelingsleder
M. +47 94 50 77 41
E. awi@haucon.no
BERGEN
Ørjan Svendsen
Avdelingsleder
M. +47 92 43 99 98
E. osv@haucon.no
TRONDHEIM
Robert Krogstad
Daglig leder
M. +47 99 37 97 33
E. rkr@haucon.no
STAVANGER
Øystein Øyen
Avdelingsleder
M. +47 94 50 77 20
E. ooy@haucon.no
ÅLESUND
Roar Christensen
Daglig leder
M. +47 94 83 87 46
E. rch@haucon.no
HauCon Norge AS
Telefon: 31 30 25 00
E-post: post@haucon.no
www.haucon.no