Standard Online AS

Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Standard Norge er den største med ca. 75 medarbeidere og er utgiver av Norsk Standard.


Produkter Standard Online AS

NS 3420 Samling - Komplett

NS 3420 Samling - Komplett

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og ...


NS 8360:2015/Veiledning

NS 8360:2015/Veiledning

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og obje...