Spilevegg og spilehimling - Fokus på akustikk i offentlige bygg

Spiler på vegg eller i himling er løsningen der lyddempende tiltak er nødvendig. Bl.a. idrettshaller, skoler og atrier har stort behov for akustiske tiltak.

Akustikk kan dempes ved bruk av elementer på både vegg og himling. Vi kan levere spilevegger og spilehimling, i tillegg til perforerte plater.

Akustiske elementer er bygd opp med isolasjon og lyddempende duk bak spilene for å dempe klang og støy, og i bildeeksemplene er det brukt eikespiler som tremateriale. Valgmulighetene er mange!

Med vår brannsertifisering kan vi levere spiler med brannkrav i tillegg til brannsertifiserende lydduk.

Vi ser en økning av interessen for akustiske elementer til private hjem hvor man med enkle grep kan skape en behagelig tilstedeværelse i rom med ansamling av flere personer som eks allrom, stue og lekerom.

Otretek leverer akustiske løsninger på spesialmål tilpasset ditt behov! Kontakt oss for mer informasjon.Følg oss