Slik beskytter du varer, personell, kjøretøy og inventar

Dato: 27 Jan 2019

Hvert år ødelegges verdier for mange millioner kroner i innbo etter ulykker og uhell. Istedenfor å sørge for fysisk beskyttelse av inventar, kjøretøy og mennesker, er vi mer opptatt av forsikringer. Hvor mye penger kunne vært spart hvis vi beskyttet oss mot slike ulykker?

Dyre forsikringer
I Norge er vi opptatte av å beskytte oss mot uante farer, og vi forsikrer oss mot alle mulige scenarioer. De aller fleste har innboforsikring for å beskytte seg mot brann, innbrudd og vannskader. Bare i 2017 ble det anslått at erstatningen på innboforsikring for næring lå på 5,25 milliarder kroner, ikke inkludert naturskader (Kilde: finansnorge.no). Likevel er det få som setter opp fysisk beskyttelse for å begrense slike skader.

Å hindre skader
Påkjøringsvern settes opp rundt hyller, maskiner, dører og andre steder som er sårbare for skader. Dette hindrer skade på innbo, varer og bygninger. Påkjørsler og skader ved bruk av truck og andre kjøretøy er dessverre vanlig, men kan lett unngås. Ved å investere i slikt vern, kan man spare mange kroner på forsikringspremier og egenandeler. Det beskytter ikke bare varene våre, men også personell, kjøretøy og inventar.

Bærekraftig og effektiv beskyttelse
BOPLAN® designer, utvikler og produserer bærekraftig og høyeffektiv fall- og kollisionsbeskyttelse for svært krevende miljøer. Sikkerhetsproduktene har et overordnet mål: å beskytte mennesker, biler, bygninger og infrastruktur. For produksjon av slike sikkerhetsprodukter brukes utelukkende høy kvalitet og svært høyt-ytende plast, som går tilbake til sin originale form etter en påkjørsel.