Skifer på fasaden - et miljøvennlig og vedlikeholdsfritt alternativ

Dato: 30 Mar 2022

Første kvartal 2022 flyttet eierne inn i de 42 nye leilighetene i Fridas hage. Skifer på fasade og tak gir Leilighetsprosjetet i Stavanger et særpreg. Naturskifer på fasaden er det miljøvennlige alternativet – med forventet levetid på mer enn 100 år – tilnærmet uten vedlikehold.

Fridas Hage ligger i Hillevåg, rett sør for Stavanger sentrum. Hagen blir en oase som knytter de nye leilighetsbyggene sammen med Frida Hansens hus, Køhlerlåven og det staselige herskapshuset i øst. I planleggingsprosessen ble det lagt vekt på at de nye byggene materialmessig passet inn med de historiske byggene.  

Prosjektet består av to bygg og et parkanlegg i et «tun» mellom de nye og de gamle byggene. Bygget nærmest den staselige boligen i front ble dekket med norsk skifer fra Oppdal og Alta. På det øvre bygget ble det valgt en mørkere spansk skifer. Materialene knytter byggene i ulik arkitektur og tidssoner sammen. 

Fasadeskifer - enkel montering / lett og fleksibel

Skiferen monteres med ferdig tilpassede stålkroker på skinner av
aluminium. Enkel å tilpasse mot hjørner og utforinger. Et
montasjearbeid som utføres med enkle verktøy uten
spesialkompetanse. Lekteavstand er 28,5 cm på den grå og 26 cm
på den mørke skiferen.

Skinnene produseres av Hydro Aluminium.  De kommer i lengder av 300 cm. Kappes med metallblad til ønsket lengde. Utformingen gir lite svinn.

 

 


 

Krokene, som settes i ferdige hull aluminiumslekta har en
dobbeltfunksjon; de låser skiferen i overkant og gir støtte i nedkant
til skiferen i neste høyde. Krokene har en form som gjør at
de ikke løsner fra skinna.

Krokene produseres i Sverige av stål av høy kvalitet. De er 
tilpasset tykkelsen på ulike skifertyper. Ved skade bøyes krokene
ned og skiferen tas ut. Ny tilpasses og skyves opp før krokene bøyes 
tilbake.
 

 



 

Skiferen kan enkelt tilpasses hjørner og beslag. I hjørnet kan skiferen skrås som på bildet eller gå mot et hjørnebeslag.

Tilpasning av skifer gjøres med ulike verktøy avhengig av skifertypen. Oppdal skifer lar seg enkelt knekke og en får naturlige kanter. Den mørke skiferen «klippes» med et enkelt mekanisk verktøy. Alle skifertypene kan sages med vannsag eller kuttes med vinkelsliper.

 

 

 

 

 

Et miljøvennlig, gjenbrukbart naturprodukt
Skifer er et naturprodukt som hentes ut av skiferberget og bearbeides med enkle verktøy - uten tilsetninger. Gjennom mer enn 500 millioner år er skifer formet av naturen til et materiale som er perfekt for vårt klima og værforhold. 

Skifer holder i mer enn 100 år på tak og på fasade vil slitasjen være minimal. Når bygget skal gjøres om etter 100 år, løsnes krokene og en kan ta ned skiferhellene for å kunne brukes i et nytt prosjekt. Skulle en trenge supplering, vil mer skifer i samme kvalitet hentes ut fra skiferberget.

Fasadeskifer er et godt alternativ for miljøet, byggherre og fremtidige brukere av bygget.