Skap et hyggeligere miljø rundt byggeplassen

Dato: 18 Aug 2021

Med enkle grep kan støy reduseres og byggeplassen gjøres mindre synlig for naboer og forbipasserende.

Byggeaktivitet kan lett skape irritasjon i nærmiljøet, men dette er det enkelt å gjøre noe med. Vi har f.eks. støyreduserende duker for innfesting på gjerder, stillas etc.

Dukene gir en reduksjon av støy på opptil 14-16 dB. I tillegg har vi ulike typer duker, både med standardmotiv som hekk og mur, og der du selv står fritt til å velge hva du ønsker skal stå på duken. Vi setter kostnadsfritt opp en trykklar fil ut fra tilsendt logo og bilder. Du kan f.eks. få fram din logo, vise ferdig byggeprosjekt, ha med ulike typer varslingssymboler, smittevernsreglement m.m. Mulighetene er mange!