Sikkerhet på byggeplassen med adgangskontroll

Få kontroll på tilstedeværelse på byggeplassen

En lukket byggeplass med adgang via skanning av lovpålagt HMS-kort i kortleser på rotasjonsport og kjøreport øker sikkerheten. Legger du til en dørlås på brakkeriggen også så holder du uvedkommende ute og unngår tyverier av kostbart utstyr.

Med Infobric HMS kortleser montert på kjøreport og rotasjonsport er det enkelt å holde rede på hvem som oppholder seg på byggeplassen til enhver tid. På kortleser skanner mannskapet sitt HMS-kort og tilstedeværelse vises i sanntid i webtjenesten Ease. Her kan du enkelt hente ut elektroniske mannskapslister som imøtekommer ny byggherreforskriften §15 av 1. juli.

Adgangskontroll gir deg oversikt
Webtjenesten Ease gir deg rapporter over tidsforbruk på prosjektet slik at du enkelt kan styre ressursbruken samt kontroll mot fakturagrunnlag. Skulle en nødsituasjon oppstå på byggeplassen er en oppsamlingsliste over mannskapet bare et tastetrykk unna. Du styrer også hvem som skal ha adgang til byggeplassen til hvilken tid og har du Infobric dørlås på brakkerigg styrer du også hvem som har adgangen hit og når.

Adgangskontroll sparer deg for tid
Tiden din er verdifull. Å holde oversikten over tilstedeværelse til enhver tid på større bygge- og anleggsplasser kan være en utfordring. Har du til enhver tid kontroll på hvem som har adgang når og hvor? Innføring av smarte digitale løsninger frigjør tid slik at du kan bruke den på det du skal: Prosjektledelse.Følg oss