Overstrømsventil

Overstrømsventil

Overstrømsventil

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og varme kan være et problem i rom der det er krav om branncellebegrensende utforming.
Et veldig godt og rimelig alternativ til kanalføringer og brannspjeld er å bruke helt passive lufteventiler i vegger med krav til brannsikring.
 
Dette blir da en enkel og rimelig løsning for ventilering på tvers av branncelleskiller uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.
 
Man får da en helt passiv løsning som er momentant brannsikker når en brann starter.
Denne løsningen krever da ingen detektorstyring eller aktivering og dermed ingen kostbar installasjon eller vedlikeholdskostnader.

Overstrømsventil - Brosjyre
Overstrømsventil - Produktdatablad med monteringsanvisnin
Overstrømsventil - Produktdokumentasjon RISE
Overstrømsventil - Vedlikehold av rustfritt stål
Overstrømsventil - BIM - DWG
Overstrømsventil - BIM - GSM
Overstrømsventil - BIM - IFC

Relaterte produkter

Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventile...


Takfotventil

Takfotventil

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivar...


Luftelukeventil

Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) ...


Miniventil

Miniventil

Securos miniventil er en ventil utviklet av Securo spesielt for å brannsikre ...


Nyheter Securo AS

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannspredning i fasade

Brannspredning i fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...

Brannsikker lufting av tak og fasade – bruk produkter med riktig dokumentasjon!

Brannsikker lufting av tak og fasade – bruk produkter med riktig dokumentasjon!

Ved å benytte produkter med dokumenterte egenskaper kan du være trygg på at k...