Miniventil

Miniventil

Miniventil

Securos miniventil er en ventil utviklet av Securo spesielt for å brannsikre mindre åpninger i fasade samtidig som den ivaretar nødvendig lufting. Typiske applikasjoner vil være åpninger i ender av takbord eller åpninger mot avslutning mott veggpartiet.
 
Spesielt for miniventilen er at den er fleksibel. Den kan klemmes flat men vil sprette tilbake igjen til opprinnelig form når en slipper. Dette gjør den velegnet i smale luftegap med varierende bredde.
Produktet monteres enkelt med hendene og er knapt synlig utenfra når den er ferdig montert. Ventilen er lett å fjerne igjen om en ønsker det. Den er derfor godt egnet til beskyttelse av verneverdige bygg.
 
Ventilen består av en stålnettingslange med intumescent. Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting.

Miniventil - Produktdatablad med monteringsanvisning

Relaterte produkter

Hulromsventil

Hulromsventil

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventile...


Overstrømsventil

Overstrømsventil

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og var...


Takfotventil

Takfotventil

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivar...


Luftelukeventil

Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) ...


Nyheter Securo AS

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannspredning i fasade

Brannspredning i fasade

Moderne ventilerte fasadesystemer har blitt et av de mest foretrukne valgene ...

Brannsikring av fasade

Brannsikring av fasade

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fas...

Brannsikker lufting av tak og fasade – bruk produkter med riktig dokumentasjon!

Brannsikker lufting av tak og fasade – bruk produkter med riktig dokumentasjon!

Ved å benytte produkter med dokumenterte egenskaper kan du være trygg på at k...