Riktig produkt til riktig formål

Dato: 9 Okt 2020

Alle løsninger må tilpasses etter behov. Vi kartlegger først behovet. Hva er det som skal sikres? Hva er konsekvensene ved et krasj? Hvor stor belastning vil påkjøringsvernet kunne utsettes for? Hvilke høyder må det plasseres i? I tillegg er det selvsagt et økonomisk spørsmål. Der kostnader ved eventuelle ødeleggelser og nedetid må ses opp mot investeringen.